Algemeen

6. Eindejaarstips voor de automobilist

10 dec. 2019

Gebruik je je auto zakelijk en/of privé? Bekijk wat je dit jaar nog kunt doen of nalaten om zo min mogelijk belasting te betalen. Check de Countus eindejaarstips 2019 voor de automobilist.

1. Houd rekening met verval lage bijtelling na 60 maanden

Een lagere bijtelling dan 25% geldt voor een termijn van maximaal 60 maanden. Heb je een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2015? Houd er dan rekening mee dat deze lagere bijtelling in 2020 verloopt. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (en dus geen 22%)!

Tip!
Het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Dus ook de auto die nu nog een 4%-bijtelling kent, zal na 60 maanden terugvallen naar een bijtelling van 25%. Er geldt nog wel een korting voor nulemissieauto’s. Houd vanaf 2019 wel rekening met de beperking van de korting voor nulemissieauto’s die duurder zijn dan € 50.000.

Tip!
Het verval van de lage bijtelling na 60 maanden geldt voor alle auto’s. Dus ook de auto die nu nog een 4%-bijtelling kent, zal na 60 maanden terugvallen naar een bijtelling van 25%. Er geldt nog wel een korting voor nulemissieauto’s. Houd vanaf 2019 wel rekening met de beperking van de korting voor nulemissieauto’s die duurder zijn dan € 50.000.

2. Vergeet btw privégebruik auto niet in je laatste btw-aangifte

Voor auto’s van de zaak die je ook privé gebruikt, moet je in de laatste btw-aangifte van het jaar btw over het privégebruik betalen. Daar staat tegenover dat je door het jaar heen de btw op de aanschaf, eventuele leasekosten, het onderhoud en het gebruik van een zakelijke auto kunt aftrekken, voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste omzet.

Voor het btw-privégebruik kun je gebruikmaken van een forfaitaire regeling. Voor de btw-heffing over het privégebruik ga je dan uit van 2,7% van de catalogusprijs van de auto, inclusief btw en bpm.

Tip!
Voor de auto van de zaak die 5 jaar in de onderneming is gebruikt (inclusief het jaar van ingebruikneming), geldt een lager forfait van 1,5%. Datzelfde percentage geldt ook als je bij de aankoop van de auto geen btw in aftrek hebt gebracht.

Let op!
Je hoeft geen gebruik te maken van de forfaitaire regeling. Je mag ook btw betalen over het werkelijke privégebruik. Dit kan soms voordeliger zijn. Je moet dan wel een registratie van de gereden kilometers bijhouden. Houd er wel rekening mee dat in dit geval woon-werkverkeer als privé wordt gezien.

Tip!
De niet-aftrekbare btw in verband met het privégebruik is een kostenpost voor je bedrijf en dus aftrekbaar van de winst.

3. Koop elektrische auto vóór 2020

Als je van plan bent om binnenkort een elektrische auto aan te schaffen, is het raadzaam dit nog voor het einde van 2019 te doen. Vanaf 2020 gaat de 4%-bijtelling voor elektrische auto’s namelijk omhoog naar 8%. Bovendien geldt deze 8%-bijtelling slechts voor de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde (in plaats van de eerste € 50.000 zoals nu).

Over het meerdere betaal je 22%. Ook nu geldt de lage bijtelling voor een periode van 60 maanden vanaf de datum van eerste toelating. De nieuwe regeling gaat ook gelden voor elektrische auto’s waarvan de termijn van 60 maanden na de datum van eerste toelating voorbij is. Is de auto vóór 2017 voor het eerst toegelaten op de weg, dan geldt na afloop van de 60-maandentermijn als uitgangspunt zelfs een bijtelling van 25%. Van deze auto’s zal de bijtelling na deze periode dus fors stijgen.

Tip!
Overweeg om de auto over te brengen naar privé en zakelijke kilometers te declareren tegen € 0,19/km. Ben je ondernemer in de inkomstenbelasting, dan moet je wel een bijzondere reden hebben om de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen.

Tip!
Wordt de bijtelling voor jou in 2020 fors hoger, dan kun je overwegen om de auto in 2020 nog maximaal 500 kilometer privé te gebruiken en zo de bijtelling te voorkomen.

4. Vraag milieu-investeringsaftrek aan voor je milieuvriendelijke auto

Schaf je nog in 2019 een milieuvriendelijke auto aan, dan kom je mogelijk in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA geldt voor een waterstofpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor deze auto geldt ook de VAMIL (willekeurige afschrijving van 75% van de aanschaffingskosten).

Voor elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km kun je eveneens MIA verkrijgen. Er gelden verschillende aftrekpercentages en er zijn maxima gesteld aan de in aanmerking te nemen investeringsbedragen.

Soort auto MIA % Maximaal in aanmerking te nemen investeringsbedrag VAMIL
Waterstofpersonenauto

 

(CO2-uitstoot = 0)

36% € 50.000 Ja
Elektrische auto

 

(CO2-uitstoot = 0)

27% € 40.000 Nee

Let op!
Om in aanmerking te komen voor de MIA en VAMIL, moet je je investering binnen 3 maanden nadat je de investeringsverplichting bent aangegaan, melden bij RVO.nl. Ben je te laat, dan kom je niet meer in aanmerking voor de aftrek!

Het is nog niet bekend of de MIA en VAMIL ook in 2020 gelden voor de milieuvriendelijke auto. De nieuwe milieulijsten voor de MIA 2019 worden namelijk pas eind 2019 bekendgemaakt.

Ook voor de oplaadpaal van de elektrische auto op eigen terrein en voor eigen gebruik geldt in 2019 nog de MIA. Het aftrekpercentage voor de oplaadpaal bedraagt 36%. Daarnaast mag je op deze laadpaal voor 75% willekeurig afschrijven (VAMIL). Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij je deze samen met de elektrische auto aanmeldt.

Meer weten?

Wil je meer weten over deze eindejaarstips voor de automobilist? Ga naar het contactformulier of neem contact op met je ondernemersadviseur.