Agro

1 + 1 = ...; samenwerking met een derde

09 jul. 2020

Kringlooplandbouw, bedrijfsopvolging, gebruik productiemiddelen; dit zijn zo al een aantal redenen om een samenwerking met een derde aan te gaan. In deze video zijn 2 ondernemers aan het woord. Zij bespreken de aandachtspunten bij het aangaan van een samenwerking. Collega's Henk Lassche en Aagje Tymersma geven hier een toelichting op.