Agro

Zo bescherm je jouw oogst tegen de droogte

08 apr. 2021

De winterperiode is nagenoeg voorbij. Tijd dus om het land klaar te maken voor het volgende oogstseizoen. De afgelopen 3 jaar hebben we te maken gehad met droogte. We hopen dat dit ons dit jaar bespaard blijft, maar zo niet: wat kan je dan doen om de oogst te beschermen tegen de droogte? En hoe kun je financieel voordeel halen uit de investeringen?

Beregeningsinstallaties voor je oogst

Om verdroging van gewassen tegen te gaan, ligt het gebruik van een beregeningsinstallatie het meest voor de hand. Houd er bij het plaatsen van een beregeningsinstallatie of het slaan van een bron wel rekening mee dat je misschien een vergunning nodig hebt. Voor een aantal beregeningsinstallaties kun je fiscaal voordeel aanvragen.

Waterschappen: oplossingen droogte

Wel is beregenen vaak het laatste redmiddel. Ook gezien de tijd en arbeid die erbij komt kijken, zet je dit liever niet in. LTO heeft daarom ingezet op beter gebruik van water. Je kunt via de verschillende waterschappen subsidie aanvragen voor investeringen met betrekking tot het op peil houden van het grondwater. Hierdoor zijn je percelen in de zomer minder droog en in de herfst of winter minder nat.

Elke regio of elk waterschap heeft eigen voorwaarden en een ander subsidiebedrag. Dus heb je plannen om in een meer permanente oplossing te investeren om zo meer controle over het grondwaterpeil te houden en je oogst te beschermen? Vraag dan naar de mogelijkheden bij het waterschap waar het betreffende perceel onder valt. Tot het einde van het jaar zijn er diverse opties mogelijk.

Vaak denk je er niet aan, maar voor een aantal van deze investeringen is het mogelijk om naast subsidie ook MIA en/of Vamil aan te vragen. Dit levert niet direct geld op, maar kan aan het eind van het jaar wel een fiscaal voordeel opleveren.

Meer weten?

Wil je investeren in een (permanente) oplossing tegen de droogte en wil je weten wat de voordelen zijn voor jou? Neem contact op met één van onze adviseurs of collega’s bij Subvention.