Algemeen

WW-uitkering bij onwerkbaar weer

Herman Everts
09 feb 2021

Afgelopen weekend is Nederland bedolven onder een flink pak sneeuw. In combinatie met een periode van kou kan dit betekenen dat je niet buiten kunt werken. Als gevolg hiervan kan jouw onderneming stil komen te liggen. Is er een direct verband tussen het werk en de extreme weersomstandigheden? Dan krijgen je werknemers mogelijk een WW-uitkering. In de CAO staat of en wanneer jouw onderneming in aanmerking komt voor de regeling onwerkbaar weer. Let op! Is er sprake van verzuim wegens onwerkbaar weer? Dan moet je dit iedere dag vóór 10.00 uur ’s ochtends melden bij het UWV.

Op 1 januari 2020 is de Regeling onwerkbaar weer in werking getreden. Deze regeling maakt het voor jou mogelijk om mogelijk vrijstelling van loondoorbetaling bij onwerkbaar weer te krijgen. Wil je als werkgever aanspraak maken op deze regeling? Dan moet daarover een artikel in de cao van je branche zijn opgenomen. In deze CAO moet zijn aangegeven in welke buitengewone natuurlijke omstandigheden en onder welke voorwaarden de overeengekomen arbeid niet kan worden verricht. 

Wachtdagen

De eerste dagen waarop werknemers niet kunnen werken zijn wachtdagen. Het aantal wachtdagen dat geldt is afhankelijk van het soort weersomstandigheden. Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er 2 wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. Over deze wachtdagen betaal je het loon nog zelf door. Voor deze wachtdagen krijg je geen WW-uitkering. Duurt het onwerkbare weer langer dan het aantal wachtdagen, dan kun je voor de werknemers een WW-uitkering aanvragen.

Wanneer moet je onwerkbaar weer melden? 

Erg belangrijk is het tijdig melden. Iedere dag dat er sprake is van onwerkbaar weer en de werknemers niet kunnen werken, moet je vóór 10.00 uur bij het UWV melden. Deze melding geldt voor de hele dag. Doe deze melding vanaf de allereerste dag dat de werknemers niet kunnen werken. En doe dit ook elke dag opnieuw, zolang er sprake is van onwerkbaar weer.

Werknemers mogen tijdens onwerkbaar weer niet aan het werk zijn. Dus ook niet ergens anders. Ook mogen ze niet op de werkplek aanwezig zijn.

Welke voorwaarden gelden er? 

Voor de WW-uitkering zijn een aantal voorwaarden van toepassing. Als werkgever moet je er alles aan hebben gedaan om te voorkomen dat het werk gestopt moet worden.

  • De werknemer kan alleen als gevolg van onwerkbaar weer niet werken. Er zijn dus geen andere redenen waarom de werknemer niet kan werken.
  • De werknemer kan per week minimaal 5 uur niet werken, maar werkt je werknemer normaal minder dan 10 uur per week? Dan moet de werknemer minimaal de helft van de uren niet kunnen werken.
  • Het onwerkbare weer zal langer moeten duren dan het aantal wachtdagen dat geldt.
  • Voor het verkrijgen van een WW-uitkering geldt als laatste dat jij als werkgever niet meer verplicht bent om loon door te betalen tijdens de periode van onwerkbaar weer.

Ondanks de Regeling onwerkbaar weer is in sommige cao‘s afgesproken dat je als werkgever een aanvulling op de WW-uitkering moet betalen, soms tot wel 100 procent van het loon.

Hoe kun je onwerkbaar weer melden?

De melding onwerkbaar weer moet verlopen via het werkgeversportaal van het UWV. Maar om in te loggen op het werkgeversportaal heb je eHerkenning niveau 3 nodig. Heb je nog geen eHerkenning? Via een spoedprocedure kunnen wij een ketenmachtiging eHerkenning regelen, waardoor wij melding onwerkbaar weer voor je kunnen verzorgen.

Let op

Door de strenge vorst en de zware sneeuwval van de afgelopen dagen ontvangt het UWV veel extra meldingen van onwerkbaar weer. Om alles goed te kunnen verwerken zijn de regels voor het melden van onwerkbaar tijdelijk versoepeld. Tot en met vrijdag 12 februari 2021 heb je 24 uur de tijd om de melding te doen, dus van 00.00 uur tot 23:59 uur. Je moet nog steeds iedere dag opnieuw een melding doen, zolang er sprake is van onwerkbaar weer.

Meer weten?

Heb je hulp nodig met het aanvragen van een WW-uitkering onwerkbaar weer of heb je vragen over de regeling onwerkbaar weer? Wij staan klaar om je te helpen! Neem voor meer informatie contact op met Herman Everts.

Meer informatie? Neem contact op met Herman Everts
Neem contact op met Herman Everts