MKB

Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023

15 feb. 2023

Vorig jaar kondigde het kabinet een pakket aan ondersteunende maatregelen aan voor het mkb voor de jaren 2023 tot en met 2027. Één van de maatregelen betreft de mogelijkheid om in 2023 willekeurig af te schrijven op bepaalde bedrijfsmiddelen. In dit artikel vertellen we je waarmee je rekening moet houden.

Welke bedrijfsmiddelen?

Je kunt willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor je:

• de verplichting voor de aanschaf van deze bedrijfsmiddelen in 2023 aangaat, of
• de voortbrengingskosten in 2023 maakt.

Je kunt alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die niet eerder al in gebruik zijn genomen. Bovendien moet je het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2026 in gebruik nemen.

Om willekeurig te kunnen afschrijven moet het bedrijfsmiddel in het jaar van investering in gebruik zijn genomen of, als dat niet het geval is, mag maximaal willekeurig worden afgeschreven voor zover er is betaald. Als er sprake is van een gebroken boekjaar, laat je dan adviseren over de mogelijkheden.

Let op! De regeling voor de willekeurige afschrijving geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting.

Maximaal 50% afschrijven in 2023

Als je hebt voldaan aan de voorwaarden, mag je tot maximaal 50% van de afschrijfbare aanschaffings- of voortbrengingskosten ineens afschrijven in 2023. Het restant moet je in de jaren ná 2023 normaal afschrijven.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen

Bepaalde bedrijfsmiddelen zijn uitgesloten van de regeling. Op onder meer de volgende bedrijfsmiddelen kun je daarom niet willekeurig afschrijven:

• gebouwen;
• schepen en vliegtuigen;
• bromfietsen en motorrijwielen;
• personenauto's;
• immateriële activa;
• dieren.

Let op! Personenauto's die bestemd zijn voor het beroepsvervoer over de weg én personenauto's met een CO2-uitstoot van 0 gram per kilometer (onder meer elektrische personenauto’s) zijn niet uitgesloten van de regeling. Op deze auto’s kun je dus wel willekeurig afschrijven als je aan de voorwaarden voldoet.

Geen willekeurige afschrijving

Op bedrijfsmiddelen die bestemd zijn om hoofdzakelijk ter beschikking te worden gesteld aan derden kun je ook niet willekeurig afschrijven. Dit betreft bijvoorbeeld
bedrijfsmiddelen die je verhuurt aan een ander. Verhuur je deze bedrijfsmiddelen echter voor korte duur aan telkens andere huurders? Dan kun je hier wel willekeurig op afschrijven als je aan de voorwaarden voldoet.

Let op! Als je door een andere regeling al willekeurig afschrijft op een bedrijfsmiddel, kun je geen gebruikmaken van de regeling voor willekeurige afschrijving die voor 2023 geldt.

Meer weten over willekeurig afschrijven?

Heb je vragen of hulp nodig bij het willekeurig afschrijven? Wij staan je hierin graag bij, neem contact op met jouw Countus-adviseur.