Algemeen

Wijzigingen fosfaatgebruiksnormen 2020: grondmonsters steken loont

De wijzigingen in de fosfaatgebruiksnormen kunnen grote gevolgen hebben voor de gebruiksruimte. Vooral bij bedrijven die de fosfaattoestand niet in beeld hebben. Kom erachter wat de nieuwe fosfaatgebruiksnormen voor jou betekenen.

Nieuwe fosfaatgebruiksnormen

Vanaf 2020 wordt de fosfaattoestand van de grond verdeeld over 5 klassen in plaats van 4. De oude fosfaatklasse ‘neutraal’ bestaat nu uit de klasse ‘ruim’ en ‘neutraal’. Daarnaast zijn de plaatsingsnormen aangepast. In de tabel hieronder staat een overzicht van de oude en nieuwe fosfaatnormen.

* Om de norm ‘Arm’ toe te mogen passen zijn er aanvullende voorwaarden zoals gestratificeerde grondmonsters

Verandering plaatsingsruimte

De aanpassingen van de fosfaatgebruiksnormen kunnen tot gevolg hebben dat de fosfaatruimte fors verandert. Vooral bij bouwland in de fosfaatklasse ‘hoog’ zijn de nieuwe normen nadelig. Grond van bedrijven die geen grondmonsters hebben laten steken, vallen automatisch in de klasse ‘hoog’.

Bij gronden met een lagere fosfaattoestand stijgt de plaatsingsruimte flink. Het loont dus om in beeld te brengen wat de fosfaattoestand van de bodem is. We geven 2 voorbeelden.

Voorbeeld 1: 75 ha bouwland

Een bedrijf met 75 ha bouwland heeft geen grondmonsters laten steken. In 2020 daalt het bedrijf 10 kg per hectare in de fosfaatplaatsingsruimte. In totaal dus 750 kg. Stel dat dit bedrijf een grondmonster laat steken en een kwart van de grond blijkt een lagere fosfaattoestand te hebben. Dan daalt het bedrijf maar met 100 kg in de fosfaatplaatsingsruimte.

Voorbeeld 2: 60 ha grasland en 15 ha bouwland

Stel je hebt een derogatiebedrijf met 60 ha grasland en 15 ha bouwland. De grondanalyses zijn nog geldig en het bouwplan wijzigt niet. Doordat de klassen en normen zijn aangepast, stijgt de plaatsingsruimte van dit bedrijf met 150 kg fosfaat. Vooral de opsplitsing van de klasse ‘neutraal’ geeft extra ruimte.

Hoge fosfaatklassen: grondmonsters steken kan lonen

Wanneer de fosfaattoestand van de grond onbekend is en er dus gerekend moet worden met klasse ‘hoog’, daalt de fosfaatplaatsingsruimte flink. Bij een lagere fosfaattoestand stijgt de plaatsingsruimte juist fors. Voor veel bedrijven die de fosfaattoestand hebben laten bepalen, pakken de nieuwe fosfaatgebruiksnormen gunstig uit. Voor bedrijven die dit niet hebben gedaan, wordt de toegestane fosfaatgift karig. Het in beeld brengen van de fosfaattoestand kan dus lonen!

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe fosfaatgebruiksnormen? Ga dan naar het contactformulier of neem contact op met je ondernemersadviseur.