Algemeen

Wijzigingen excretienormen 2020: hoe zit het?

16 jan 2020
Landschap boerderij grasland excretienormen

Bij een aantal dieren wijzigen de forfaitaire excretienormen vanaf 2020. Dit kan invloed hebben op je mestplan voor dit jaar, vooral als de forfaitaire gebruiksnormen voor jou ook wijzigen. In dit artikel geven we een overzicht van de gewijzigde normen per diercategorie.

Deel wijzigingen excretienormen uitgesteld

Afgelopen zomer heeft minister Schouten een voorstel gedaan voor het actualiseren van diverse excretieforfaits. Hier zijn veel reacties op gekomen. Minister Schouten heeft op basis daarvan besloten om een deel van de normen ongewijzigd te laten of op te schorten. Hieronder een overzicht van de wijzigingen per diercategorie die vanaf dit jaar ingaan.

Varkens

De stikstofcorrectienormen bij varkens zijn een stuk hoger. Volgens de stalbalansberekening zou dit in veel gevallen kunnen leiden tot een lagere stikstofproductie. Bekijk de tabel.

Kippen

Zowel bij leghennen als bij vleeskuikens variëren de normen per diercategorie. De wijzigingen staan in de tabel hieronder. Bekijk de normen.

Schapen

De normen voor schapen zijn gelijk gebleven. Een attentiepunt: biologische schapen hebben nu dezelfde norm als gangbaar. Dit betekent dat de excretienorm van stikstof naar beneden gaat. Bekijk de normen.

Geiten

De excretienormen van melkgeiten gaan voor zowel fosfaat als stikstof omhoog. Voor opfokgeiten gaan de normen naar beneden. Ook hier geldt dat biologische geiten nu dezelfde normen hebben als gangbaar. Dit zorgt er dus voor dat de excretienormen van stikstof omhoog gaan. Bekijk de normen.

Paarden

De excretienormen van paarden zijn gestegen, met uitzondering van de excretie stikstof bij pony’s. Bekijk de normen.

Runderen: melkvee

Het was de bedoeling dat de stikstof- en fosfaatnormen voor melkvee bij laagproductieve koeien naar beneden bijgesteld zouden worden. Bij hoogproductieve koeien zouden de normen juist omhoog gaan. Daarnaast zou de categorie jongvee ouder dan 1 jaar opgesplitst worden naar jongvee van 1 tot 2 jaar en jongvee ouder dan 2 jaar. Een koe zou pas in categorie 120 vallen als deze minimaal 12 maanden geen kalf voor de melkveehouderij heeft gekregen en niet meer wordt gemolken.

Al deze wijzigingen gaan op dit moment niet door. Dat komt mede omdat het aantal fosfaatrechten in de markt niet onder het fosfaatplafond van de melkveehouderij zit. Dat waren de voorwaarden van minister Schouten om de excretiewijzigingen door te kunnen voeren. Ook worden de voorgestelde wijzigingen voor zelfzuivelaars en biologisch melkvee voorlopig uitgesteld. Als het gaat om melkvee verandert er op dit moment dus niets ten opzichte van 2019.

Runderen: vleesvee

Als het gaat om vleesvee zouden 2 nieuwe categorieën worden doorgevoerd:

  • Categorie 121: jongvee voor de vleesveehouderij jonger dan 1 jaar
  • Categorie 122: jongvee voor de vleesveehouderij ouder dan 1 jaar

Met name in categorie 122 waren de excretieforfaits veel hoger. Dit heeft tot veel reacties geleid. Er wordt gekeken naar beschikbare data om op basis daarvan de excretieforfaits te actualiseren. Ook bij vleesvee verandert er dus op dit moment niets.

Meer weten?

Wil je meer weten over wat de wijzigingen van de excretienormen voor jou betekenen? Ga naar het contactformulier of neem contact op met je ondernemersadviseur.