MKB

Wettelijk minimumloon verhoogd

26 okt. 2023

Op 1 januari 2024 stijgt het wettelijk minimumloon met 3,75%. Deze stijging is het gevolg van een nieuwe indexatie van het wettelijk minimumloon. De indexatie valt samen met de invoering van het wettelijk minimumuurloon. Over beide onderwerpen lees je meer in dit artikel.

Stijging wettelijk minimumloon

Werknemers van 21 jaar en ouder hebben recht op het wettelijk minimumloon. Om de koopkracht van de werknemers op peil te houden, wordt het wettelijk minimumloon elk half jaar bijgesteld. Per 1 januari 2024 bedraagt het wettelijk bruto minimumuurloon voor werknemers van 21 jaar of ouder € 13,27 per uur. Voor werknemers onder de 21 jaar geldt een wettelijk minimumjeugdloon dat is afgeleid van het reguliere wettelijk minimumloon.

Invoering uniform uurloon

Vanaf 1 januari 2024 wijzigt ook het systeem om het wettelijk minimumloon te berekenen. Op dit moment wordt het wettelijk minimumloon nog berekend aan de hand van een minimum weekloon. Voor de werknemer met een voltijds dienstverband van 40 uren per week geldt hetzelfde minimum weekloon als voor de werknemer met een voltijds dienstverband van 36 uren per week.

Het uurloon daarentegen verschilt. De werknemer met een voltijds dienstverband van 40 uren per week heeft een lager minimumuurloon dan de werknemer met een voltijds dienstverband van 36 uren per week. Het kabinet vindt dit oneerlijk en onwenselijk. Daarom geldt vanaf 1 januari 2024 een wettelijk minimumuurloon. Het minimumuurloon wordt daarmee voor alle werknemers van 21 jaar of ouders gelijk, ongeacht het aantal uren dat een voltijds dienstverband bedraagt.

Gevolgen

Vanwege de halfjaarlijkse indexatie en de invoering van een uniform uurloon stijgt het wettelijk minimumloon fors. Voor werknemers is dit natuurlijk goed nieuws. Maar jij als werkgever wordt geconfronteerd met stijgende kosten voor je personeel. Verder moeten in veel cao’s de loonschalen worden aangepast zodat de lonen niet onder het wettelijk minimumloon uitkomen.

Heb je vragen over de verhoging van het minimumloon?

Ben je benieuwd naar de gevolgen van de verhoging van het minimumloon voor jouw specifieke situatie? Neem contact op met je adviseur. We helpen je graag.