Algemeen

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB): nieuwe regels arbeidsmarkt

Sanne van Dam
08 feb. 2019

De Tweede Kamer heeft op 5 februari 2019 ingestemd met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB). De nieuwe regels hebben invloed op de ketenregeling, de berekening van de transitievergoeding, het ontslagrecht en flexibele krachten. Om te voorkomen dat je als werkgever voor verrassingen komt te staan, delen we in dit artikel de belangrijkste aandachtspunten.

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de WAB en deze wet treedt in werking op 1 januari 2020.

Wat is de WAB?

De WAB is een wetsvoorstel die per 1 januari 2020 in werking treedt. Hoewel dat nog ver weg klinkt, kan de WAB nu al invloed hebben op huidige arbeidsovereenkomsten en nieuwe arbeidsovereenkomsten.

Wat regelt de WAB?

De nieuwe wet bevat een aantal maatregelen, zoals:

  • Als werkgever ben je een transitievergoeding verschuldigd vanaf dag 1 in plaats van na 24 maanden
  • Ketenregeling: je mag 3 contracten aanbieden met een tussenpoos van maximaal 6 maanden binnen 3 jaar (nu: 2 jaar)
  • Introductie cumulatiegrond ontslag: je hebt geen absolute verplichting meer om 1 ontslaggrond volledig te onderbouwen, ook een samenloop van verschillende gronden is mogelijk
  • In de 13e maand van een arbeidsovereenkomst met een werknemer die een oproepcontract heeft (nulurenovereenkomst of min/maxcontract), moet je een vaste arbeidsduur aanbieden
  • De minimumtermijn voor oproepen en intrekken oproep: minimaal 4 dagen van te voren moet je een oproepkracht schriftelijk oproepen
  • Gelijke arbeidsvoorwaarden voor payrollwerknemers en ‘eigen’ werknemers
  • Verval sectorpremie en invoering premie op basis van een vast of tijdelijk contract

Wanneer gaat de WAB in?

De meeste maatregelen hebben onmiddellijke werking. Als je in februari 2019 een arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden aangaat en die in februari 2020 besluit niet te verlengen, dan kan de werknemer dus een transitievergoeding opeisen. Je kunt dit voorkomen door de arbeidsovereenkomst te laten eindigen in december 2019.

Wil je echter gebruikmaken van de nieuwe ketenregeling? Dan is het verstandig om het dienstverband in 2020 te laten eindigen. Het is dus nu al van belang om bewust na te denken over de gevolgen van de WAB voor je huidige en toekomstige dienstverbanden.

Meer weten?

Heb je vragen over de WAB en wat de nieuwe maatregelen voor jouw situatie betekenen? Vul het contactformulier in of neem contact op met Herman Everts of Sanne van Dam.

✆ 088 56 572 96

[email protected]

✆ 06 184 463 27

[email protected]

Meer informatie? Neem contact op met Sanne van Dam
Fiscaal-juridisch, Personeelsmanagement
Neem contact op met Sanne van Dam
Fiscaal-juridisch, Personeelsmanagement