Algemeen

Werknemer bijna met pensioen? Vergeet de seniorenregeling niet

22 aug. 2018

De levensverwachting in Nederland stijgt. De pensioenleeftijd is daarom regelmatig verhoogd de afgelopen jaren. Ook het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw (BPL Pensioen) heeft inmiddels de pensioenrichtleeftijd verhoogd naar 68 jaar. Maar niet iedereen kan of wil tot die leeftijd doorwerken. De seniorenregeling kan een oplossing zijn.

Eerder met pensioen of doorwerken?

Als een pensioenfonds besluit de pensioenleeftijd te verhogen, betekent dat gelukkig niet dat je werknemer pas op die leeftijd met pensioen mag. Bij BPL pensioen kan een werknemer bijvoorbeeld al vanaf 60 jaar (gedeeltelijk) met pensioen. Het nadeel hiervan is echter wel dat je werknemer dan minder pensioen ontvangt dan wanneer hij tot de pensioenleeftijd doorwerkt.

De seniorenregeling

De keuze tussen doorwerken of eerder met pensioen gaan, is een lastige. Om hieraan tegemoet te komen is in verschillende cao’s dan ook de zogenaamde ‘seniorenregeling’ afgesproken. Deze seniorenregeling houdt in dat een werknemer voor 80% doorwerkt terwijl hij 90% van zijn salaris krijgt. Je medewerker wordt gecompenseerd voor dit loonverlies met een vergoeding vanuit het fonds Colland Arbeidsmarkt.

De toepasselijke cao’s

De seniorenregeling is momenteel in deze cao’s geregeld:

Dierhouderij
Glastuinbouw
Hoveniersbedrijf
Loonwerk (LEO)
Open Teelten Bloembollen
Open Teelten Boomkwekerij
Open Teelten Landbouw
Open Teelten Tuinbouw

Voorwaarden voor deelname

Voor deelname aan de seniorenregeling geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet de medewerker, afhankelijk van de sector, minimaal 60 of 62 jaar oud zijn om van de regeling gebruik te kunnen maken. Daarnaast moet je werknemer tenminste 5 aaneengesloten jaren direct voorafgaand aan de ingangsdatum in 1 of meerdere ondernemingen binnen de sector werkzaam zijn geweest. Hij kan maximaal 5 jaar van de seniorenregeling gebruikmaken. De seniorenregeling wordt uitgevoerd door Stichting Colland Arbeidsmarktbeleid.

Meer weten?

Wil je meer weten over de seniorenregeling of de toepasselijke cao? Vul het contactformulier in of neem contact op met pensioenadviseur Harry Kompagnie of met jouw personeelsadviseur van Countus.

✆ 06 212 95 913

[email protected]