Agro

Wel of geen derogatie in 2022?

04 jan 2022

Op woensdag 15 december 2021 kwam het Europese Nitraatcomité weer bijeen. Nederland wilde op dat moment een presentatie houden in verband met de derogatie-aanvraag voor 2022. Het comité zou vervolgens in de bijeenkomst van juni 2022 het besluit nemen om Nederland wel of niet derogatie op de dierlijke stikstofgebruiksnorm te verlenen. Om te mogen presenteren moest er namelijk een goedgekeurd Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn liggen en daar ging het mis.

Het Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn

Nederland diende een vrij ingrijpend Zevende Actieprogramma Nitraatrichtlijn in. De afgelopen tijd is hier veel onrust over ontstaan. Diverse reacties richting het ministerie hebben zelfs geleid tot het terugtrekken van een aantal maatregelen. Nieuw is dat het onderwerp bodem- en oppervlaktewater voortaan ook een plek krijgt in de Aanpak Stikstof. Hoe de overheid dit precies gaat vormgeven, werd uit het actieprogramma niet echt duidelijk.

De EU vond dat het ingediende programma niet genoeg zicht gaf op het behalen van de grond- en oppervlaktewaterdoelen. Het grootste struikelblok voor Brussel is dat niet duidelijk is hoe Nederland invulling wil geven aan de Aanpak Stikstof. Er is duidelijkheid van het nieuwe kabinet nodig om te kunnen beoordelen of er voldoende resultaat te verwachten valt op het gebied van grond- en oppervlaktewaterdoelen.

Wanneer kunnen we duidelijkheid verwachten?

Als de reguliere procedures worden gevolgd, kan het Nitraatcomité pas in september 2022 uitsluitsel geven over het wel of niet verlenen van derogatie aan Nederland. Dat is na het uitrijdseizoen. Minister Schouten heeft daarom om enige flexibiliteit gevraagd aan de Europese Commissaris voor Milieu zodat in het 2e kwartaal van 2022 duidelijkheid gegeven kan worden.

De commissaris heeft aangegeven bereid te zijn om de aanpak van het nieuwe kabinet zo snel mogelijk te beoordelen op de te verwachten resultaten. Aan de hand van deze beoordeling zal hij bekijken of enige flexibiliteit in de procedure te rechtvaardigen is.

Hoe gaan we hiermee om?

Waar we in het verleden de overtuiging hadden dat het allemaal wel goed zou komen met de derogatie, zijn we deze keer minder overtuigd. Het gaat spannend worden. Het beoordelen van de plannen van het nieuwe kabinet door de EU en het besluit van de Commissaris voor Milieu over enige flexibiliteit in de procedure worden cruciale momenten. Als hij geen flexibiliteit kan geven, is dat een slecht voorteken. In het 1e kwartaal van 2022 weten we – als het goed is - meer.

Meer weten?

Wil je meer weten over derogatie en wat de besluitvorming hierover voor jou betekent? Neem contact op met een van onze adviseurs.