Algemeen

Wat is de toekomst van de VAR / de wet DBA?

Simon van Veelen
08 sep. 2020

Er is al enige tijd onrust over de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) en de toekomst ervan. In de zomervakantie is bekend geworden dat het kabinet afziet van het indienen van het wetsvoorstel met de minimum tarieven voor zzp’ers en de zelfstandigenverklaring voor hogere tarieven (de aanpassingen in de wet DBA). Wat betekent dat voor jou?

Handhaving wet DBA

Het kabinet verlengt het handhavingsmoratorium tot 1 januari 2021. Sinds 1 oktober 2019 controleert de Belastingdienst extra op naleving van de wet DBA, ook in de medische sector. De Belastingdienst handhaaft als een opdrachtgever ‘kwaadwillend’ blijkt. Of als opdrachtgevers – wanneer er toch sprake is van een dienstbetrekking – na aanwijzingen van de Belastingdienst hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpassen. Die termijn is in de meeste gevallen 3 maanden.

‘Kwaadwillendheid’ komt er niet snel aan te pas. Een probleem ontstaat eigenlijk pas als er een effectieve controle plaatsvindt bij de werkplek door een inspecteur. Deze inspecteur concludeert dat de zelfstandige mogelijk in loondienst werkt. Dan heb je in feite nog 3 maanden de tijd om de werksituatie samen aan te passen om naheffingen en boetes te voorkomen.

Webmodule

Hoe nu verder? Het kabinet heeft een webmodule getest en wil daarmee gaan werken. Per opdracht kost het je als zelfstandige zo’n 15 minuten om de webmodule in te vullen. Blijkt uit de beantwoording van de vragen in de webmodule dat je buiten dienstbetrekking (loondienst) kunt werken? Dan ontvangt je opdrachtgever een zogeheten opdrachtgeversverklaring. Met deze verklaring krijgt de opdrachtgever de zekerheid dat je een bepaalde opdracht buiten dienstbetrekking kunt uitvoeren.

Voor deze opdracht weet de opdrachtgever dan ook zeker dat er geen loonheffing ingehouden en afgedragen hoeft te worden. En dat hij de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en de premies werknemersverzekeringen niet hoeft te betalen.

Het kabinet geeft aan dat de vrijwaring alleen geldt als de vragen in de webmodule naar waarheid zijn ingevuld. En als er in de praktijk dienovereenkomstig wordt gewerkt. Als opdrachtgever ben je niet verplicht om de webmodule te gebruiken, omdat de webmodule bedoeld is als hulpmiddel voor opdrachtgevers die twijfelen aan de kwalificatie van een arbeidsrelatie.

Kwalificering werkzaamheden

De webmodule geeft een oordeel over hoe de werkzaamheden moeten worden gekwalificeerd. Op dit moment werken we bij Countus met een model vragenlijst met een wegingsfactor per antwoord. Hoe minder punten de beantwoording van de vragenlijst scoort, hoe meer dit erop wijst dat je werkt als zelfstandige.

Hoe meer punten je scoort, hoe meer aanwijzingen er zijn dat er mogelijk sprake is van een dienstbetrekking/loondienst. Het mag duidelijk zijn dat je een hoog puntenaantal krijgt als je ergens lang werkt, bijvoorbeeld voor meerdere dagen vast in de week.

Modelovereenkomsten

Belangrijk om te weten: de goedgekeurde modelovereenkomsten zoals je die nu ook gebruikt, blijven nog even van kracht. Deze zijn te vinden op de site van de Belastingdienst en van de LHV. In de praktijk merk je wellicht dat er nog veel hetzelfde blijft. Het advies is en blijft om gebruik te blijven maken van de modelovereenkomsten bij langdurige opdrachten.

Zorg er daarnaast voor dat je voldoende opdrachtgevers hebt en dat je in principe niet meer dan 70% van je jaaromzet bij één opdrachtgever behaalt. Werk in de praktijk altijd conform de bepalingen zoals genoemd in de modelovereenkomst. Zo hebben jij en je opdrachtgever de grootste zekerheid dat een inspecteur de werksituatie niet ziet als een (verkapt) loondienstverband.

Meer weten?

Wil je meer weten over de VAR of de wet DBA of wat de veranderingen betekenen voor jou? Neem contact op met Simon van Veelen.

Meer informatie? Neem contact op met Simon van Veelen
Neem contact op met Simon van Veelen