Agro

Waarom een Areaal Monitoring Systeem (AMS)?

23 okt. 2023

Heb je premie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) aangevraagd? Met behulp van het Areaal Monitoring Systeem (AMS) controleert Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) of je aan de voorwaarden voldoet. Zo weet je wanneer er iets fout gaat, voordat je een definitieve aanvraag doet. Het AMS voorkomt onjuiste aanvragen en vermindert het aantal bedrijfscontroles. We vertellen je meer over het AMS.

Satellietbeelden

Van alle gewaspercelen in Nederland zijn wekelijkse satellietbeelden beschikbaar. Deze beelden zijn openbaar. Iedereen heeft toegang en kan er gebruik van maken. Het AMS gebruikt de beelden om landbouwactiviteiten te volgen waar je de premie voor hebt aangevraagd. Als EU-lidstaat is Nederland vanaf januari 2023 verplicht om zo'n monitoringsysteem te gebruiken.

In 2023 worden alleen de landbouwactiviteiten voor de basispremie gecontroleerd. Staan er subsidiabele gewassen op je opgegeven percelen? En is je subsidiabel grasland gemaaid of beweid? Als er geen landbouwactiviteit kan worden vastgesteld, dan ziet RVO het perceel niet als landbouwgrond. Let op: dit kan gevolgen hebben voor de aangevraagde premies en de mestplaatsingsruimte.

Controleren

Het doel van het AMS is dat je geholpen wordt bij het controleren van je GLB-aanvraag. Je ontvangt een brief van RVO als uit de satellietbeelden blijkt dat je niet aan de voorwaarden voldoet. In dat geval kun je je aanvraag wijzigen of intrekken. Klopt de controle niet? Lever dan een foto of ander bewijs aan.

Gaat het om maaien of beweiden? Maak dan gebruik van de RVO GeoTag app. Bij de beslissing van RVO zie je vervolgens of het perceel is goedgekeurd.

Meer weten?

Heb je vragen over het Areaal Monitoring Systeem? Of over het aanleveren van bewijs als een controle onjuist is? Neem contact op met je adviseur. We helpen je graag.