Algemeen

Waar let je op als je werknemer onverwacht ontslag neemt?

Niek Streutker, Ingrid Andringa
18 okt 2022

Een werknemer kan op ieder moment ontslag nemen. Vaak heeft hij of zij al een nieuwe baan, maar soms ook niet. Kun jij als werkgever het ontslag zomaar accepteren? In deze blog lees je wat je moet doen als een werknemer onverwacht ontslag neemt, en welke verplichtingen voor jou als werkgever dan gelden.

Onverwacht ontslag

Stel, je bent als werkgever ontevreden over het functioneren van een werknemer. Tijdens het functioneringsgesprek vertel je hem wat er mankeert aan zijn functioneren. Dat is schrikken voor de werknemer, want die rekende op een salarisverhoging. In een emotionele bui roept de werknemer dat hij zijn ontslag indient.

Een dag later komt de werknemer terug op zijn woorden. Hij had het niet zo bedoeld en is van plan om weer aan het werk te gaan. Jij ziet de werknemer liever vertrekken. Wat wordt er van jou als werkgever verwacht in deze situatie?

Onderzoek- en informatieplicht

Uit rechtspraak blijkt dat je een werknemer pas aan zijn ontslag kunt houden als er sprake is van een duidelijke en ondubbelzinnige verklaring van de werknemer. Die verklaring moet zijn gericht op het ontslag. Deze strenge maatstaf heeft als doel de werknemer te beschermen tegen de ernstige gevolgen van het ontslag, zoals verlies van inkomen en de aanspraak op bijvoorbeeld een WW-uitkering.

Als er voor jou als werkgever reden is om te twijfelen aan het ontslag van de werknemer, dan geldt de onderzoeks- en informatieplicht. Neemt de werknemer ontslag als gevolg van hoog opgelopen emoties of een verhitte discussie? Dan zal jij als werkgever zorgvuldig moeten onderzoeken of de werknemer daadwerkelijk de wil heeft om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Hierbij moet de werknemer ook geïnformeerd worden over de ernstige nadelige gevolgen.

Financiële risico’s

Voor jou als werkgever is het belangrijk om te voldoen aan de onderzoeks- en informatieplicht vanwege de financiële risico’s die zijn verbonden aan een onverwacht genomen ontslag. Als je hieraan niet voldoet en de werknemer komt terug op zijn ontslag, dan loop je het risico dat de arbeidsovereenkomst niet is beëindigd en de werknemer recht heeft op salaris.

Meer weten over de onderzoeks- en informatieplicht?

Heb je vragen over de uitvoering van de onderzoeks- en informatieplicht? Of is er bij jou sprake van een onverwacht genomen ontslag, en wil je weten hoe ver de onderzoeks- en informatieplicht in die situatie gaat? Onze specialisten Ingrid Andringa en Niek Streutker geven je graag juridisch advies om zo de financiële risico’s te voorkomen.

Meer informatie? Neem contact op met Niek Streutker
Meer informatie? Neem contact op met Ingrid Andringa
Neem contact op met Niek Streutker