MKB

Voorstel voor wijziging belasting- en invorderingsrente

26 okt. 2023

Staatssecretaris Van Rij heeft voorstellen ingediend tot wijziging van de belasting- en invorderingsrente per 1 januari 2024. Het doel hiervan is om de onderlinge verschillen tussen de diverse rentepercentages die de Belastingdienst hanteert te verkleinen. We zetten de belangrijkste aandachtspunten hierover op een rijtje.

Andere berekeningswijze

Door een andere berekeningswijze gaat de belastingrente voor de vennootschapsbelasting, de bronbelasting en de solidariteitsbijdrage per 1 januari 2024 naar verwachting 10% bedragen. Voor de overige belastingen is dit naar verwachting 7,5%. De invorderingsrente wordt naar verwachting voor alle belastingsoorten 4%.

Belastingrente

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening als de organisatie je aanslag niet op tijd kan vaststellen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je de aangifte te laat doet of als de uiteindelijke aanslag hoger ligt dan zou volgen uit je aangifte. Aan de andere kant vergoedt de Belastingdienst belastingrente als de fiscus bijvoorbeeld zonder reden te lang doet over het opleggen van je belastingaanslag.

Invorderingsrente

Je betaalt invorderingsrente als je na de uiterste betaaldatum nog een bedrag aan belasting moet betalen. Dit geldt ook als je uitstel van betaling hebt gekregen. De periode waarover je invorderingsrente moet betalen, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het geld op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven.

Je ontvangt invorderingsrente als de Belastingdienst je de te veel betaalde belasting niet binnen de daarvoor gestelde termijnen terugbetaalt.

Heb je vragen over de wijziging van de belasting- en invorderingsrente?

Wil je meer weten over het voorstel voor de wijziging of ben je benieuwd wat dit voor jou betekent? Neem dan contact op met jouw Countus-adviseur.