Algemeen

Vestigingssteun voor jonge landbouwers: wat houdt het in?

12 okt. 2023

Ben je een jonge landbouwer en neem je een bedrijf (gedeeltelijk) over? Dan kun je in aanmerking komen voor vestigingssteun. Dit is één van de interventies voor jonge landbouwers vanuit het Nationaal Strategisch Plan (NSP) in de periode 2023-2027. We verwachten dat de regeling in 2024 wordt opengesteld. Lees alvast hoe de regeling er naar verwachting uit komt te zien.

Gedeeltelijke overname

Het (gedeeltelijk) overnemen van het bedrijf is één van de voorwaarden om vestigingssteun aan te kunnen vragen. Je moet een overnamedocument hebben waaruit blijkt dat je het bedrijf juridisch en economisch in eigendom hebt voor minimaal 50%. Doe je het samen? Dan geldt voor 2 jonge landbouwers 2 x 25%.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

  • Je bent ouder dan 16 en jonger dan 40 jaar in het jaar van de aanvraag.
  • Je hebt een landbouwkundige (of aanverwante) opleiding afgerond óf aantoonbare werkervaring.
  • Je bent betrokken bij de dagelijkse bedrijfsvoering, aansluitend bij het urencriterium voor de zelfstandigenaftrek.
  • Je staat ingeschreven in het handelsregister.
  • Je hebt een standaardverdiencapaciteit van minimaal € 15.000.
  • De overname vond niet langer dan een jaar geleden plaats en niet vóór 1 januari 2023. Let op: de datum van 1 januari 2023 als startmoment is onder voorbehoud.
  • Je moet het bedrijf minimaal 5 jaar voortzetten. Lukt dit niet? Meld dit dan bij RVO.

Eenmalige uitkering

De vestigingssteun is een eenmalige uitkering. Op dit moment is het bedrag vastgesteld op € 25.000 per bedrijf, maar mogelijk wordt dit meer. Eerder werd namelijk vermeld dat het bedrag tussen € 25.000 en € 100.000 zou liggen. Toekenning vindt plaats op basis van wie als eerste een aanvraag indient. Blijft er budget over? Dan schuift dit door naar een nieuw aanvraagjaar. 

Let op!

Deze regeling valt niet onder de de-minimissteun.

Lichte toets

Bij een aanvraag stuur je in ieder geval de ondertekende koopakte en het bedrijfsplan in. Het bedrijfsplan is slechts een lichte toets waarin je laat zien dat je over bepaalde aspecten hebt nagedacht. Hoe zet je de vestigingssteun in? En hoe ga je de komende 5 jaar om met verschillende aspecten van duurzaamheid binnen je bedrijf? Dat moet in het plan naar voren komen.

Nog niet definitief

De inhoud van de regeling is nog niet definitief en kan er anders uit komen te zien. We brengen je op de hoogte zodra de regeling open wordt gesteld.

Meer weten?

Meer weten over het aanvragen van vestigingssteun? Of over het overnemen van een bedrijf? Neem contact op met je adviseur. We helpen je graag.