Agro

Verzekeren van een zonnepaneelinstallatie

Harry Roetert
07 okt 2021
Zonnepanelen | Countus duurzaamheid en nieuwe energie

Het afgelopen jaar kwamen een aantal bedrijfsongevallen met zonnepaneelinstallaties in het nieuws. Als gevolg van brand kwamen kunststofdeeltjes van zonnepanelen in de wijde omgeving terecht. Dit had aanzienlijke schade tot gevolg. Hoe zit het eigenlijk met schade, aansprakelijkheid en verzekerbaarheid van dergelijke installaties? We geven je een paar handvatten.

Kortsluiting in zonnepaneelinstallaties

Kortsluiting in zonnepaneelinstallaties met brand tot gevolg komt gelukkig weinig voor. In 2020 waren er 22 branden waarvan de oorzaak bij een zonnepaneelinstallatie bleek te liggen. Van alle bij de verzekeringsmaatschappijen gemelde branden betrof dit minder dan een half procent. Ook als je het aantal branden bekijkt op het totaal aantal geïnstalleerde installaties (zo’n 1 miljoen) is het aantal branden minimaal.

Dat betekent echter niet dat we dit risico als onbetekenend kunnen afdoen. Per geval kan de (financiële) schade immers aanzienlijk zijn. Sommige ongevallen hebben zelfs het landelijke nieuws gehaald met koppen als: “Weiden vol glas van zonnepanelen na brand”. Daarmee kwam het risico van omgevingsschade in de spotlights te staan.

Premies en voorwaarden van verzekeraars

De schaderisico’s die verbandhouden met een installatie kunnen we op hoofdlijnen als volgt opsplitsen:

  1. De zonnepaneelinstallatie zelf.
  2. Het gebouw waarop de installatie is geplaatst.

De zonnepaneelinstallatie zelf

Een zonnepaneelinstallatie is een kostbaar bedrijfsmiddel. Als de installatie verloren gaat, kan dit aanzienlijke schade met zich meebrengen.

Sinds april 2020 is er een nieuwe, zelfstandige inspectiemethode met certificering geïntroduceerd, Scope12 genaamd. Scope12 bestaat uit een eerste inspectie (EBI) bij het oprichten van de installatie en een periodieke inspectie (PI) die meestal om de 3 tot 5 jaar plaatsvindt. Scope12-inspecties zijn nog niet algemeen verplicht, maar verzekeraars kunnen er in bepaalde situaties wel om vragen. Raadpleeg je verzekeraar in hoeverre dergelijke eisen voor jouw polis van toepassing zijn.

Naast de kwaliteit van de installatie zelf is tevens de kwaliteit en ervaring van het installatiebedrijf van belang. Verkeerde montage is vaak de oorzaak van kortsluiting en brand. Huur dus een erkende installateur in. Een kwaliteitsstandaard is de erkenning door InstallQ. Erkende installatiebedrijven vind je hier.

Naast schade aan de installatie zelf kan ook schade ontstaan door gederfde inkomsten of de noodzaak tot inkopen van elektriciteit van het net. Raadpleeg je verzekeraar of dergelijke schade wordt vergoed. Er zijn ook aparte verzekeringen die het productieverlies dekken door uitval of bijvoorbeeld diefstal van zonnepanelen. Met name bij grotere installaties kan ook die kostenpost flink oplopen.

Het gebouw

Schade aan het gebouw waarop de zonnepaneelinstallatie is gemonteerd als gevolg van brand kan ook in de papieren lopen. In beginsel valt dergelijke schade onder de normale opstal- en brandverzekering. Hierbij gaan we ervan uit dat de eigenaar van het gebouw en de installatie dezelfde zijn en dat 1 verzekeraar beide polissen aanbiedt.

Problemen met de verzekering doen zich voor wanneer het gebouw niet (meer) voldoet aan de huidige eisen ten aanzien van brandveiligheid. Dit komt vaak pas aan het licht bij een aanvraag om ook de installatie te (her-)verzekeren.

Bekende voorbeelden zijn de oudere typen Dupanel-platen, deze zijn bijvoorbeeld nog in 80% van de varkensstallen in gebruik. Daar wordt nu (nog) niet moeilijk over gedaan, omdat het dak zelf meestal uit golfplaten bestaat die nagenoeg onbrandbaar zijn. Nieuwere type Dupanel-platen zijn al wel brandwerend. Bij MKB-bedrijven ligt dat soms moeilijker. Een berucht voorbeeld betreft het platte dak waar purschuim tegenaan is gespoten ter isolatie.

Dan zijn er nog gebouwen met daken voorzien van asbestgolfplaten. Deze daken moeten vroeg of laat gesaneerd worden en kunnen nu al een probleem vormen bij herverzekering van het gebouw. Het ligt niet voor de hand om een zonnepaneelinstallatie op een dergelijk dak te installeren.

Het kan dus voorkomen dat je verzekeraar je vraagt om aanpassingen door te voeren alvorens een (her-)verzekering te verstrekken om de brandveiligheid te vergroten. In de praktijk zien wij dat de kosten hiervoor flink kunnen oplopen.

Omgevingsschade

De omgevingsschade is ook voor verzekeraars een nieuw fenomeen. Omgevingsschade als gevolg van brand kan enorm zijn. Je moet je voorstellen dat rook kleine restanten van je installatie in de wijde omgeving over akkers en weilanden verspreidt. Mogelijke gevolgen zijn dat het vee niet meer geweid kan worden en dat de akkers moeten worden schoongemaakt.

De dekking voor dit soort risico’s verschilt sterk per verzekeraar. Het Verbond van Verzekeraars (de brancheorganisatie) doet momenteel onderzoek naar eenduidige opruimingsmethodieken. Ook verzekeraars doen er van alles aan om dit risico verzekerbaar te maken. Raadpleeg je verzekeraar in hoeverre deze dekking biedt tegen omgevingsschade.

Advies

Overweeg je om een zonnepaneelinstallatie aan te schaffen? Bekijk dan de volgende adviezen:

  • Neem altijd vóóraf contact op met je verzekeraar om de verzekeringstechnische aspecten door te nemen. Zo nodig kan deze ook op verzoek zelf een inspectie doen.
  • Bespreek met de verzekeraar of deze adequate dekking biedt voor mogelijke schade, in het bijzonder omgevingsschade. Let ook vooral goed op de voorwaarden in de polis.
  • Kies een erkende installateur die veel ervaring heeft met zonnepanelen op bedrijfsdaken. Vraag om referenties!
  • Ook wanneer de verzekering het niet verplicht stelt, is een Scope12-keuring aan te bevelen.

Is er geen sprake (meer) van adequate dekking door de verzekeraar van je bestaande zonnepaneelinstallatie? Dan kun je overwegen om deze in een aparte Besloten Vennootschap in te brengen om de eventuele schade te beperken.

Meer weten?

Wil je een zonnepaneelinstallatie aanschaffen of wil je meer weten over het verzekeren van een dergelijke installatie? Neem contact op met Harry Roetert. Specialist Duurzame en Nieuwe Energie.

Meer informatie? Neem contact op met Harry Roetert
Neem contact op met Harry Roetert