Algemeen

Verval van vakantiedagen? Let op de zorg- en informatieplicht!

Ingrid Andringa, Niek Streutker
14 nov 2022

Neemt je fanatieke werknemer geen vakantie op? Dan is het goed om te weten dat hij deze vakantiedagen niet eeuwig kan blijven opbouwen. Maar zomaar de vakantiedagen laten vervallen is ook niet mogelijk. Tot hoe ver reiken je verplichtingen als werkgever? En wanneer mag je wel overgaan tot verval van vakantiedagen? Lees er meer over in deze blog.

Verval van vakantiedagen

Elke werknemer heeft recht op minimaal 4 keer de arbeidsduur per week aan vakantiedagen. Deze wettelijke vakantiedagen vervallen 6 maanden na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. Tenzij de werknemer niet de mogelijkheid heeft gekregen om de vakantiedagen op te nemen. De wettelijke vakantiedagen van het jaar 2022 vervallen dus in principe op 1 juli 2023.

Een groot deel van de werknemers heeft – eventueel verplicht door de cao – recht op extra vakantiedagen. Deze bovenwettelijke vakantiedagen verjaren 5 jaar na de laatste dag van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. Bovenwettelijke vakantiedagen uit het kalenderjaar 2022 verjaren dus in principe op 1 januari 2028.

Zorg- en informatieplicht

Alle nog niet opgenomen wettelijke vakantiedagen op 1 juli laten vervallen, is niet zomaar mogelijk. Als werkgever heb je namelijk een vergaande zorg- en informatieplicht zodat de werknemer ook daadwerkelijk van zijn jaarlijkse vakantie gebruikmaakt. Je moet er als werkgever voor zorgen dat de werknemer in staat is om vakantie op te nemen.

Daarnaast moet je je werknemer op tijd informeren als hij de niet-opgenomen vakantiedagen dreigt te verliezen. Je moet hem meerdere keren schriftelijk op het aankomende verlies van vakantiedagen wijzen. Doe je dit niet? Dan vervallen de vakantiedagen niet. Voldoe je wel aan de zorg- en informatieplicht? Dan vervallen de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in het kalenderjaar 2022 op 1 juli 2023.

Verlofadministratie

Als werkgever ben je verplicht om een deugdelijke verlofadministratie van vakantiedagen bij te houden. Een goed bijgehouden verlofadministratie vermindert de kans op een discussie over het vakantiesaldo. Zijn jij en je werknemer het niet eens over de opgebouwde en reeds opgenomen vakantiedagen? Dan is het aan jou als werkgever om gemotiveerd aan te geven hoe een verlofsaldo is ontstaan. Kun je dit niet uitleggen? Dan komt het voor rekening en risico van jou als werkgever.

Op een rijtje

Dus: de wettelijke vakantiedagen die zijn opgebouwd in het kalenderjaar 2022, vervallen per 1 juli 2023. Maar voordat dat aan de orde is, moet je als werkgever wel inspanningen verrichten. Wijs je werknemer herhaaldelijk en schriftelijk op de openstaande vakantiedagen. Bied hem daarnaast ook daadwerkelijk de mogelijkheid om vakantie op te nemen.

Houd een goede verlofadministratie bij zodat je bij onenigheid kunt aangeven hoe het verlofsaldo tot stand is gekomen. Neemt de werknemer – ondanks jouw inspanningen – toch zijn wettelijke vakantiedagen niet op? Dan vervallen deze op 1 juli 2023.

Meer weten?

Heb je vragen over de opbouw van de wettelijke vakantiedagen? Of wil je weten welke inspanningen je moet verrichten voordat je de vakantiedagen kunt laten vervallen? Onze specialisten Niek Streutker en Ingrid Andringa geven je graag juridisch advies.

Meer informatie? Neem contact op met Ingrid Andringa
Meer informatie? Neem contact op met Niek Streutker
Neem contact op met Ingrid Andringa