Algemeen

Verruiming tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers

Mark Klein Breteler
22 dec 2020

De overheid heeft verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen om getroffen te helpen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten is één van de regelingen uit het Steun- en herstelpakket. Wat houdt deze regeling in? En waar moet je op letten?

Hoe zat het ook alweer?

De overheid heeft specifieke sectoren die zijn getroffen door het uitbreken van COVID-19 en de bijbehorende coronamaatregelen financieel gecompenseerd met de TOGS-regeling. De sectoren werden op Standaard Bedrijfsindeling (SBI) geselecteerd en kwamen op basis daarvan wel of niet in aanmerking voor een vergoeding van € 4.000. Deze regeling liep van 16 maart tot 15 juni. Het uitgangspunt van deze regeling was een financiële compensatie in de vaste lasten. Hiermee werd de eerste pijn bij een groot aantal bedrijven weggenomen en kon de overheid de economische gevolgen van de coronamaatregelen nader bestuderen.

TVL 1

Dit heeft geleid tot de Tegemoetkoming Vaste Lasten per 1 juni. Deze regeling is voor 4 maanden beschikbaar gesteld en liep tot en met 30 september. Binnen de regeling werd op basis van de SBI-code specifieker gekeken naar het omzetverlies ten opzichte van het voorgaande jaar in combinatie met een landelijke norm voor het percentage vaste lasten ten opzichte van de omzet.

Opvolger TVL 2

De TVL 1 heeft per 1 oktober een opvolger in de vorm van TVL 2. De TVL 2-regeling wordt voor 3 kwartalen beschikbaar gesteld en loopt van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Ook voor de TVL 2 moet het omzetverlies minimaal 30% zijn ten opzichte van de referentieperiode in 2019. RVO geeft in aanloop naar het openstellen van een volgende kwartaal veelal de details vrij.

Op 27 oktober heeft het RVO aangegeven dat de regeling voor de periode oktober tot en met december 2020 verruimd wordt. Hierdoor krijgen vrijwel alle bedrijfssectoren toegang tot de TVL. Daarnaast krijgen verplicht gesloten horecagelegenheden een eenmalige opslag bovenop de TVL-subsidie in Q4 2020. Op dit moment ligt de regeling ter goedkeuring bij de Europese Commissie, men verwacht spoedig duidelijkheid te kunnen geven hoe de TVL eruit komt te zien voor Q4 2020 (Horeca Voorraad en Aanpassingen (HVA)).

Op 9 december is besloten om het subsidie percentage van 50% van de vaste lasten op te laten lopen tot 70% van de vaste lasten als er sprake is van 100% omzetverlies. RVO moet deze wijziging nog doorvoeren. Zodra dit gereed is zullen de betreffende aanvragen met terugwerkende kracht gecorrigeerd worden.

Voor de aanvraag is nodig:

  • De omzet gegevens oktober t/m december 2019 (BTW aangiften).
  • Verwachte omzet voor oktober t/m december 2020 (Prognose).
  • Bankrekeningnummer waarop TVL gestort kan worden. 
  • Wanneer je de aanvraag door ons laat doen is het nodig een ketenmachtiging af te geven.

Meer maatwerk in regelingen

De regelingen laten zien dat er meer maatwerk is opgenomen en dat de overheid met de laatste wijziging een afbouwscenario heeft doorgevoerd. De regeling werkt met een voorschot van 80% en een eindafrekening op basis van werkelijke omzetverliezen. De definitieve vaststelling vindt achteraf plaats op basis van werkelijk omzetverlies.

Let op: voorkom terugbetalen

Wil je compensatie aanvragen? Realiseer je dan dat je achteraf wel een afrekening krijgt en dat je misschien een deel van de tegemoetkoming moet terugbetalen.

De regeling heeft daarnaast raakvlakken met de NOW-regeling. Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het verstandig het verwachte omzetverlies zo realistisch mogelijk te benaderen. Dit kan bijvoorbeeld door zo laat mogelijk de aanvraag in te dienen, zodat al een groot deel op basis van de gerealiseerde omzet is bepaald.

Ook kun je de vaststelling (nacalculatie) z.s.m. uitwerken, zodat je de te veel uitbetaalde steun kunt reserveren. 

Meer weten?

Heb je vragen over de TVL 2 of de andere steunmaatregelen? Neem contact op met Mark Klein Breteler voor meer informatie en advies.

Blijf als ondernemer op de hoogte van het laatste Corona-nieuws. 

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler