Algemeen

Verruiming tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers

Mark Klein Breteler
13 nov 2020

De overheid heeft verschillende steunmaatregelen in het leven geroepen om getroffen ondernemers te helpen. De Tegemoetkoming Vaste Lasten is één van de regelingen uit het Steun- en herstelpakket. Wat houdt deze regeling in? En waar moet je op letten?

Hoe zat het ook alweer?

De overheid heeft specifieke sectoren die zijn getroffen door het uitbreken van COVID-19 en de bijbehorende coronamaatregelen financieel gecompenseerd met de TOGS-regeling. De sectoren werden op Standaard Bedrijfsindeling (SBI) geselecteerd en kwamen op basis daarvan wel of niet in aanmerking voor een vergoeding van € 4.000. Deze regeling liep van 16 maart tot 15 juni. Het uitgangspunt van deze regeling was een financiële compensatie in de vaste lasten. Hiermee werd de eerste pijn bij een groot aantal bedrijven weggenomen en kon de overheid de economische gevolgen van de coronamaatregelen nader bestuderen.

TVL 1

Dit heeft geleid tot de Tegemoetkoming Vaste Lasten per 1 juni. Deze regeling is voor 4 maanden beschikbaar gesteld en liep tot en met 30 september. Binnen de regeling werd op basis van de SBI-code specifieker gekeken naar het omzetverlies ten opzichte van het voorgaande jaar in combinatie met een landelijke norm voor het percentage vaste lasten ten opzichte van de omzet.

Opvolger TVL 2

De TVL 1 heeft per 1 oktober een opvolger in de vorm van TVL 2. De TVL 2-regeling onderscheidt zich met name in de omvang van het omzetverlies. Waar de TVL 1 vanaf 30% omzetverlies compenseert, moet dit in de TVL 2 oplopen tot 45% omzetverlies om voor compensatie in aanmerking te komen. De TVL 2-regeling loopt tot en met 30 juni 2021.

Op 27 oktober heeft het RVO aangegeven dat de regeling voor de periode oktober tot en met december 2020 verruimd wordt. Hierdoor krijgen vrijwel alle bedrijfssectoren toegang tot de TVL. Daarnaast krijgen verplicht gesloten horecagelegenheden een eenmalige opslag bovenop de TVL-subsidie in Q4 2020. Op dit moment ligt de regeling ter goedkeuring bij de Europese Commissie, men verwacht spoedig duidelijkheid te kunnen geven hoe de TVL eruit komt te zien voor Q4 2020.

Als voorbereiding hierop kun je alvast de volgende acties ondernemen:

  • Verzamel de omzet gegevens oktober t/m december 2019 (BTW aangiften)
  • Verwachte omzet voor oktober t/m december 2020
  • Wanneer je de aanvraag door ons laat doen is het nodig een ketenmachtiging af te geven. 

Meer maatwerk in regelingen

De regelingen laten zien dat er meer maatwerk is opgenomen en dat de overheid met de laatste wijziging een afbouwscenario heeft doorgevoerd. De regeling werkt met een voorschot van 80% en een eindafrekening op basis van werkelijke omzetverliezen. De definitieve vaststelling vindt achteraf plaats op basis van werkelijk omzetverlies.

Let op: voorkom terugbetalen

Wil je compensatie aanvragen? Realiseer je dan dat je achteraf wel een afrekening krijgt en dat je misschien een deel van de tegemoetkoming moet terugbetalen.

De regeling heeft daarnaast raakvlakken met de NOW-regeling. In beide gevallen tellen de compensaties mee als omzet. Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het verstandig het verwachte omzetverlies zo realistisch mogelijk te benaderen. Dit kan bijvoorbeeld door zo laat mogelijk de aanvraag in te dienen, zodat al een groot deel op basis van de gerealiseerde omzet is bepaald.

Ook kun je de ‘nacalculatie’ z.s.m. uitwerken, zodat je de te veel uitbetaalde steun kunt reserveren. Je kunt aangeven en uitleggen dat de steunmaatregelen opdrogen en de beschikbare tijd benut moet worden om te werken aan een actualisatie van je verdienmodel. Resultaten uit het verleden zijn al nooit een garantie geweest voor de toekomst. Veel bedrijven moeten hun oude verdienmodel dan ook loslaten en de tijd benutten om te bouwen aan een nieuwe rendabele onderneming.  

Meer weten?

Heb je vragen over de TVL 2 of de andere steunmaatregelen? Neem contact op met Mark Klein Breteler voor meer informatie en advies.

Meer informatie? Neem contact op met Mark Klein Breteler
Neem contact op met Mark Klein Breteler