Algemeen

Verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer werknemers

23 nov. 2023

Heb jij 100 of meer werknemers in dienst? Dan ben je straks verplicht om te rapporteren over hun zakelijke verkeer en het woon-werkverkeer. Deze verplichting maakt onderdeel uit van de Omgevingswet van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. We nemen je mee in deze verandering.

Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit (WPM)

De verplichting staat bekend onder de naam ‘Rapportageverplichting werkgebonden personenmobiliteit’, afgekort WPM. Alleen werkgevers met 100 of meer werknemers in dienst moeten aan deze rapportageverplichting voldoen. Je moet straks naast alle zakelijke reizen, ook het woon-werkverkeer van je werknemers gaan bijhouden.

Let op! Voor de grens van 100 of meer werknemers moeten de werknemers van alle vestigingen (van een onderneming of rechtspersoon) bij elkaar worden opgeteld. Hierbij tellen alleen werknemers mee die een arbeidsovereenkomst hebben en minimaal 20 uren betaald werk per maand verrichten. Ingehuurde gedetacheerden en uitzendkrachten tellen niet mee.

Ingangsdatum 1 januari 2024?

Vooralsnog gaat de verplichting vanaf 1 januari 2024 gelden. Diverse media melden echter dat de ingangsdatum waarschijnlijk verschoven wordt naar 1 juli 2024. De overheid heeft hier nog geen officiële mededeling over gedaan.

Je administratie op orde

Als je meer dan 100 werknemers in dienst hebt ben je vanaf de ingangsdatum - of dat nu 1 januari of 1 juli 2024 wordt -, verplicht om diverse gegevens bij te houden en te rapporteren. Zorg daarom dat je administratie hier klaar voor is.

Welke gegevens?

In een handreiking van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kun je lezen welke gegevens je moet bijhouden. Dit zijn bijvoorbeeld het totaal aantal kilometers dat je werknemers hebben afgelegd voor zakelijk verkeer en woon-werkverkeer, maar ook het jaartotaal aan kilometers, verdeeld in soort vervoermiddel en brandstoftype.

Let op! Je moet de gegevens over 2024 uiterlijk 30 juni 2025 insturen. Bij een ingangsdatum op 1 januari 2024 zijn dat de gegevens over heel 2024, bij een ingangsdatum op 1 juli 2024 zijn dat de gegevens over de tweede helft van 2024.

Vragen over de verplichte rapportage zakelijk en woon-werkverkeer?

Wil je meer weten over de verplichte rapportage en wat dit specifiek gaat inhouden voor jou? Je Countus-adviseur helpt je hierbij graag, neem contact met ons op.