Algemeen

Verhoging wettelijk minimumloon per 1 juli 2024

03 apr. 2024

Het wettelijk minimumloon gaat mogelijk per 1 juli 2024 met 1,2% omhoog. Dit is een extra verhoging naast de halfjaarlijkse indexering. De mogelijke verhoging is het gevolg van een motie die op 19 maart 2024 door de Tweede Kamer is aangenomen.  

Verhoging ondanks negatief advies

De Tweede Kamer heeft de motie aangenomen ondanks negatief advies van werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland. Zij raden de extra verhoging af omdat het wettelijk minimumloon de laatste jaren al zo hard is gestegen. De werkgeverslasten zijn volgens de werkgeversorganisaties bijna niet meer op te brengen. Dit geldt vooral voor de kleinere bedrijven.

De extra verhoging geldt bovenop de halfjaarlijkse indexatie van het minimumloon. Elk half jaar stijgt het minimumloon mee met de cao-lonen. Het is nog niet bekend wat het nieuwe minimumloon wordt per 1 juli 2024.

Hoe zat het ook alweer?

Sinds 1 januari 2024 is het minimumloon gewijzigd. Waar voorheen een minimumloon per dag, week en maand gold, geldt nu een minimumuurloon. Met deze wijziging is het minimumloon niet meer afhankelijk van het voltijds aantal uren.

Zoals gezegd heeft de Tweede Kamer de motie over de verhoging aangenomen. Het wetsvoorstel ligt nu bij de Eerste Kamer. De verantwoordelijke minister heeft verzocht om een spoedige behandeling. Uiterlijk halverwege april dient het UWV de nieuwe minimumlonen te weten, zodat dit verwerkt kan worden in de systemen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het minimumloon? Neem dan contact op met één van onze specialisten op het gebied van personeelsmanagement.