Algemeen

Verhoging lage btw-tarief van 6% naar 9%: wat betekent dit voor jou?

24 sep 2018

Per 1 januari 2019 vindt de verhoging van het lage btw-tarief naar 9% plaats. Dit betekent dat met name de eerste levensbehoeften in prijs worden verhoogd. Niet alleen eten en drinken – alcoholhoudende dranken uitgezonderd – krijgen te maken met de verhoging van het btw-tarief, ook boeken en tijdschriften, concertkaartjes, hotelovernachtingen, de kapper, schoenmaker en schilder. Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Toezegging staatssecretaris

De staatssecretaris heeft toegezegd dat er geen naheffing komt over in 2018 betaalde facturen. Heb je dit jaar (2018) al de gefactureerde vergoeding ontvangen voor in 2019 te leveren goederen en diensten? Dan gaat de Belastingdienst het verschil in btw-tarief niet naheffen. Dit ter voorkoming van een verzwaring van de administratieve lasten.

Het verhoogde lage btw-tarief van 9% geldt over alle bedragen die je factureert en/of ontvangt in 2019 die betrekking hebben op leveringen en diensten die worden verricht na 31-12-2018.

Tip
Houd bij het vaststellen van de consumentenprijs voor volgend jaar rekening met de stijging van het verlaagde btw-tarief naar 9%!

Aanvullende factuur bij betaling in 2019

De toezegging van de staatssecretaris is ook van toepassing op leveringen en diensten aan andere ondernemingen. Indien je facturen in 2018 uitreikt, moet formeel 6% btw in rekening worden gebracht. Ook als de dienst of levering in 2019 zal plaatsvinden. Ontvang je de vergoeding vóór 1 januari, dan is op grond van de toezegging de heffing definitief. Je voldoet dan 6% btw.

Ontvang je de vergoeding echter in 2019 – terwijl in 2018 6% is gefactureerd – dan ben je toch 9% btw verschuldigd, omdat de prestatie wordt verricht in 2019. Er zal dan ook een aanvullende factuur moeten worden verstuurd met daarin opgenomen het juiste btw-tarief van 9%.

Inrichting van de administratie

Uit de boekhouding moet duidelijk blijken welke en hoeveel goederen of diensten tegen 6% btw zijn verkocht en welke tegen het nieuwe tarief van 9%. Richt de administratie zo in dat dit op een duidelijke en eenvoudige wijze is vast te stellen.

Meer weten?

Heb je vragen over de btw-verhoging of wil je weten hoe je hiermee om moet gaan? Ga naar het contactformulier in of neem rechtstreeks contact op met jouw adviseur.