Algemeen

Vaste urenomvang oproepkrachten per 1 juli 2021

Jack Albers, Herman Everts, Sanne van Dam
08 apr 2021

Heb je oproepkrachten in dienst? Dan moet je ze na 12 maanden een vast aantal uren aanbieden als je het dienstverband wilt voortzetten. Inmiddels is duidelijk dat deze zogeheten vaste urenomvang vanaf 1 juli 2021 uiterlijk ingaat op de eerste dag nadat 2 maanden zijn verstreken.

Voorwaarden vaste urenomvang

Wil je je oproepkrachten na 12 maanden een vast aantal uren aanbieden? Dan moet het aanbod minimaal gelijk zijn aan het gemiddelde aantal gewerkte uren in de voorafgaande 12 maanden. De oproepkracht heeft vervolgens een maand de tijd om op dit aanbod te reageren.

Onduidelijk was wanneer de nieuwe vaste urenomvang ingaat als de oproepkracht het aanbod aanvaardt. Vanaf 1 juli 2021 wordt deze onzekerheid weggenomen. Dan geldt dat de vaste urenomvang uiterlijk ingaat op de eerste dag nadat 2 maanden zijn verstreken.

Oftewel: uiterlijk op de eerste dag van de 15e maand moet de nieuwe urenomvang gelden.

Een voorbeeld

We illustreren de regels aan de hand van een voorbeeld. Harry werkt sinds 1 juli 2020 als oproepkracht. Hij heeft een jaarcontract gekregen dat van rechtswege eindigt op 30 juni 2021. De werkgever van Harry wil het contract voortzetten en moet Harry uiterlijk 31 juli 2021 een vast urenaanbod geven. Gaat Harry daarmee akkoord? Dan gaat de nieuwe vaste urenomvang uiterlijk in op 1 september 2021.

Het gaat hierbij om een aanbod voor een vaste urenomvang, dus Harry mag het aanbod afwijzen. Doet hij dat en kiezen beide partijen weer voor een oproepovereenkomst? Dan moet de werkgever na 12 maanden opnieuw een aanbod voor een vast aantal uren doen. 

Wat te doen?

Heb je oproepkrachten in dienst? Leg dan zowel jouw aanbod als de eventuele afwijzing of aanvaarding van de oproepkracht schriftelijk vast. Dit om onverwachte loonvorderingen te voorkomen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de gevolgen van deze wetswijziging? Of wil je weten hoe een aanbod eruitziet of wat je precies schriftelijk vast moet leggen? Neem dan contact op met Jack Albers, Herman Everts of Sanne van Dam. Zij helpen je graag!

Meer informatie? Neem contact op met Jack Albers
Meer informatie? Neem contact op met Herman Everts
Meer informatie? Neem contact op met Sanne van Dam
Fiscaal-juridisch, Personeelsmanagement
Neem contact op met Jack Albers