Algemeen

Varkenshouderij: tijdig inzicht in je liquiditeitsruimte

07 okt 2021

Heb jij in de ‘goede jaren’ liquiditeitsruimte kunnen reserveren? Met een financiële ruimte van minstens €250 per gemiddeld aanwezige zeug en €30 per gemiddeld aanwezig vleesvarken, kun je deze vraag met ja beantwoorden. Maar hoe krijg je dit inzichtelijk? En wat doe je als je die ruimte niet hebt? Je leest het hier.

Varkenshouderij onder druk

De coronapandemie en de uitbraak van de Afrikaanse varkenspest in Duitsland maakten medio vorig jaar een einde aan een periode van goede varkensprijzen.

2021 had gezien de opleving van de prijzen in het voorjaar een goed varkensjaar kunnen worden, maar ook nu staat de varkenshouderij in heel Europa onder druk vanwege een overvloed aan vlees. Daarnaast kunnen biggen slecht buiten Nederland geplaatst worden.

Het is niet onwaarschijnlijk dat dit ook voelbaar is binnen jouw bedrijf en dat het zijn uitwerking heeft op je liquiditeitsruimte.

Inzicht in huidige liquiditeitsruimte

Om te weten hoeveel liquiditeitsruimte je hebt, is het allereerst van belang te weten hoeveel liquide middelen je direct voor je bedrijf beschikbaar hebt. Dit zijn in principe je rekeningcourantlimiet, het eventuele positieve saldo op je lopende rekening én je spaargelden. Misschien heb je ook nog andere spaarpotjes zoals aandelen of obligaties. Deze zul je echter wel eerst te gelde moeten maken.

Een andere manier om liquiditeitsruimte te creëren is door eens goed te kijken naar je betalingstermijnen richting je toeleveranciers. Een betalingstermijn van 30 dagen is niet ongebruikelijk en kan voor jouw situatie veel liquiditeitsruimte bieden als je deze termijn niet volledig benut.

Wat is mijn liquiditeitsruimte of -tekort voor het komende halfjaar?

De vraag is: heb ik het komende halfjaar voldoende liquiditeitsruimte om het prijsdal op te vangen of heb ik een tekort? De enige manier om dit goed in beeld te hebben, is door een liquiditeitsprognose te maken. Hierin staan alle opbrengsten en kosten voor het komende halfjaar op een rij. Op deze manier weet je tijdig of er eventueel een tekort gaat ontstaan. Zo kun je hier op tijd op anticiperen.

Bij de huidige prijzen van zowel de biggen als de vleesvarkens moet je tot 1 maart 2022 al gauw rekenen op een tekort van ongeveer €200 per zeug en €20 per vleesvarkensplaats. Uiteraard zal dit per bedrijf sterk verschillen.

Liquiditeitsruimte bijna op, wat nu?

Een mogelijkheid om snel liquide middelen voor je bedrijf beschikbaar te krijgen, is door het aanvragen van de TVL-regeling. Zoals het er nu voorstaat, is kwartaal 3 de laatste periode waarvoor je deze regeling kunt aanvragen. De aanvraagperiode loopt tot 26 oktober. Om TVL aan te kunnen vragen, moet er sprake zijn van een coronagerelateerde omzetdaling van minimaal 30% ten opzichte van het derde kwartaal van 2020 óf het derde kwartaal van 2019.

Een andere mogelijkheid is het opschorten van de aflossingen of het uitbreiden van de rekeningcourantlimiet. Of banken hieraan mee willen werken is echter afhankelijk van diverse factoren.

Meer weten?

Heb je een varkenshouderij en wil je meer weten over liquiditeitsruimte of heb je hulp nodig bij het inzichtelijk krijgen van je liquiditeitsruimte? Neem dan contact op met Rick ter Haar, branchespecialist Intensieve Veehouderij of met je Countus-adviseur.