Agro

Uitgebreide vanggewasverplichting op zand en löss

23 aug. 2023

Zit je op zand- of lössgrond? Dan moet je uiterlijk 1 oktober van dit jaar een vanggewas telen na de hoofdteelt. Doe je dit niet, dan volgt een stikstofkorting in het volgende jaar. We zetten de nieuwe regels voor je op een rijtje.

Vanggewas op bouwland

Na in principe iedere teelt op bouwland op zand- en lössgrond, moet je sinds dit jaar een vanggewas telen. Je kunt kiezen voor onderzaai of inzaai op uiterlijk 1 oktober. Het vanggewas laat je tot minimaal 31 januari staan. Sommige wintergewassen zijn ook toegestaan als vanggewas. In dat geval geldt een uiterlijke inzaaidatum van 31 oktober en wordt het je hoofdteelt voor volgend jaar.

De toegestane vanggewassen staan opgesomd in tabel 6 van bijlage A van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet.

Uitzondering voor wintergewassen en inundatie

Na de teelt van wintergewassen hoef je geen vanggewas te zaaien. Deze zijn dus uitgezonderd van de vanggewasverplichting. De wintergewassen staan wederom opgesomd in bijlage A van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet, te vinden in de link hierboven. Het gaat dan om tabel 7 Lijst met wintergewassen. Ook als je je percelen onder water hebt gezet (inundatie), hoef je op de betreffende percelen geen vanggewas te zaaien. Inundatie meld je uiterlijk 31 september bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Melden bij RVO

Per perceel geef je bepaalde meldingen door aan RVO. Zo geef je in Gecombineerde opgave bijvoorbeeld door wanneer je een vanggewas inzaait. Verder meld je het volgende:
• Het telen van een wintergewas;
• Het op of na 1 november oogsten van suiker- of voederbieten;
• Het vernietigen van een vanggewas vóór 1 februari;
• Het vernietigen van het wintergewas vóór 1 februari.

Een melding doe je uiterlijk de dag na het zaaien, oogsten of vernietigen.

Korting op stikstofnorm

Voldoe je niet aan de vanggewasverplichting? Dan krijg je in het volgende jaar een stikstofkorting opgelegd die kan oplopen tot 20 kg per hectare. De korting wordt gegeven over het aantal hectares waarop je niet aan de voorwaarden hebt voldaan. Een korting krijg je wanneer je:
• Geen vanggewas teelt;
• Een vanggewas teelt ná 1 oktober;
• Een vanggewas teelt, maar deze vóór 1 februari vernietigt;
• Geen (tijdige) melding doet;

Bedrijfsgebonden korting

Een eventuele korting is voor het bedrijf dat het perceel in gebruik had op het moment dat niet aan de verplichting werd voldaan. Voorbeeld:
- Gebruiker A gebruikt het perceel in 2023.
- Gebruiker B gebruikt het perceel in 2024.
- Gebruiker A zaait te laat of geen vanggewas in 2023. De korting is in 2024 voor gebruiker A.
- Gebruiker B vernietigt het vanggewas vóór 1 februari 2024. De korting is in 2024 voor gebruiker B.

Vragen over de nieuwe regels?

Wil je meer weten over de nieuwe regels voor vanggewassen op zand- en lössgrond? Vraag het jouw adviseur, hij of zij kan je er alles over vertellen.