Algemeen

TOZO 3.0: inkomensondersteuning voor zelfstandigen

09 sep. 2020

Ook voor zelfstandigen heeft de overheid een steunmaatregel in het leven geroepen: de tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO). De regeling wordt verlengd tot 1 juli 2021. Er zijn wel enkele wijzigingen ten opzichte van de initiële TOZO. Wat blijft en wat verandert er?

Veranderingen TOZO

De TOZO is zo opgesteld dat zzp’ers financiële ondersteuning krijgen, zodat zij in hun levensonderhoud kunnen voorzien. In de TOZO 3 is een aantal aanpassingen van toepassing ten opzichte van de initiële TOZO.

Als je een aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt, wordt naast een partnerinkomenstoets, ook een vermogenstoets uitgevoerd. Wanneer je meer dan € 46.520 aan directe geldmiddelen bezit, zoals contact geld, bank- en spaarsaldo, aandelen, obligaties en opties, dan kom je niet in aanmerking voor deze regeling.
De partnertoets blijft van kracht. Komt dus het totale huishoudinkomen boven het sociaal minimum? Dan kun je geen aanspraak maken op de uitkering voor levensonderhoud.

Lening blijft mogelijk

Het blijft mogelijk om onder TOZO 3 een aanvraag lening bedrijfskapitaal in te dienen. Het totale bedrag mag alleen in totaal met Tozo 1 en Tozo 2 niet meer zijn dan € 10.157.

TOZO 3 aanvragen

De TOZO 3 kun je tussen 1 oktober 2020 en 30 juni 2021 aanvragen. De startdatum verschilt per gemeent. Net als bij TOZO 1 en TOZO 2 kun je de tegemoetkoming alleen aanvragen voor de maanden waarvoor nog niet eerder een aanvraag is ingediend.

Meer weten?

Wil je meer weten over de aanvullende steunmaatregelen voor bedrijven? Of heb je vragen met betrekking tot jouw specifieke situatie? Neem dan contact op met één van onze adviseurs.