Algemeen

Top 10 Eindejaarstips 2022

09 nov. 2022

Welke maatregelen kun je dit jaar nog nemen die fiscaal voordelig voor je kunnen uitpakken? Hoe kun je nu al slim inspelen op wijzigingen die vanaf 2023 gaan gelden? In de Top 10 Eindejaarstips 2022 lichten we de belangrijkste praktische aandachtspunten toe. Wil je graag weten welke tips we nog meer voor je hebben? Download dan hier ons complete overzicht met eindejaarstips.

Let op!

• Een aantal plannen van het kabinet is nog niet definitief. Deze moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.

1. Optimaliseer de samenstelling van je box 3-vermogen

Rond de heffing over vermogen, oftewel de box 3-heffing, is de afgelopen periode zeer veel te doen geweest. Vanaf 2026 moet er heffing over het werkelijk rendement gaan plaatsvinden.

Tot die tijd wordt het inkomen vanaf 2023 nog steeds bepaald aan de hand van fictieve rendementen. Hierbij wordt uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen, verdeeld over 3 verschillende categorieën:
1. bank- en spaartegoeden, deposito, contant geld;
2. alle overige bezittingen;
3. alle schulden.
Elke categorie kent een eigen fictief rendement.

De hoogte van het rendement voor categorie 1 en 3 is nog onbekend, maar het rendement voor categorie 2 zal (met 6,17% in 2023) beduidend hoger zijn dan het rendement voor categorie 1.

Dit betekent dat de werkelijke samenstelling van je vermogen op 1 januari heel beslissend is. Het is voordeliger om dan spaartegoeden te hebben in plaats van overige bezittingen.
Ook kan het soms voordelig zijn om een lening aan te gaan. Houd er daarbij rekening mee dat heen en weer schuiven van vermogen binnen 3 maanden rond de jaarwisseling genegeerd kan worden door anti-misbruikwetgeving.

2. Gebruik de vrije ruimte binnen de werkkostenregeling

De vrije ruimte in de werkkostenregeling bedraagt dit jaar 1,7% tot een loonsom van € 400.000 en 1,18% over het meerdere. Tot dit bedrag kun je jouw personeel onbelast allerlei zaken vergoeden en verstrekken, zoals het bekende kerstpakket, terwijl ook jij als werkgever geen belasting betaalt zolang je binnen de vrije ruimte blijft. Gebruik de vrije ruimte dus nog dit jaar, want ongebruikte vrije ruimte kun je niet doorschuiven naar 2023.

3. Koop in 2022 nog een zakenpand, vakantiewoning of beleggingspand

De aankoop van een zakenpand, vakantiewoning of beleggingspand wordt in 2023 duurder. Dit komt door de verhoging van de overdrachtsbelasting voor deze panden. Ben je van plan op korte termijn zo’n pand te kopen? Doe dat dan nog in 2022. Je betaalt nu namelijk nog 8% overdrachtsbelasting. In 2023 betaal je 10,4% overdrachtsbelasting. Dit betekent dat je volgend jaar 30% meer overdrachtsbelasting betaalt.

Let op: de levering van het pand bij de notaris moet ook nog dit jaar plaatsvinden om gebruik te kunnen maken van het lagere tarief.

4. Schenk voor een eigen woning

Wil je jouw kind of een derde een bedrag schenken in verband met de aankoop van een eigen woning? Dan is deze schenking dit jaar nog onbelast tot een bedrag van € 106.671. De vrijstelling wordt in 2023 verminderd naar € 28.947 en vanaf 2024 geheel afgeschaft. Je kunt alleen in 2022 dus nog volledig van de vrijstelling profiteren.

De ontvanger van de schenking heeft tot eind 2024 de tijd om de schenking voor de eigen woning te besteden. Voor schenkingen die zijn gedaan in 2022 heeft de ontvanger van de schenking dus nog ruim 2 jaar de tijd om het geschonken bedrag te besteden aan de eigen woning.

Schenkingen die in 2022 zijn gedaan voor de eigen woning, kunnen nog in 2023 worden aangevuld tot het maximumbedrag dat voor 2022 geldt (€ 106.671). Het is dus bijvoorbeeld mogelijk om dit jaar € 30.000 te schenken voor de eigen woning en volgend jaar nog (maximaal) € 76.671. Het is belangrijk dat in 2022 minimaal € 27.232 geschonken wordt.

Een voorwaarde voor de vrijstelling is dat de begunstigde tussen 18 en 40 jaar moet zijn.

Omdat er veel specifieke voorwaarden gelden voor toepassing van deze vrijstelling, is het belangrijk om altijd een fiscaal adviseur in te schakelen. Die kan jou adviseren over de mogelijkheden die je nog hebt om een vrijgestelde schenking voor een eigen woning te doen.

5. Speel in op wijzigingen in de vennootschapsbelasting

Heb je een bv? Kijk dan of je nog kunt inspelen op de verkorting van de tariefschijf en de verhoging van de vennootschapsbelasting.

De eerste schijf van de vennootschapsbelasting, met een tarief van 15%, wordt in 2023 verkort. Het lage tarief geldt in 2022 voor de eerste € 395.000 winst, maar vanaf 2023 nog slechts voor de eerste € 200.000 winst. Bovendien wordt het lage tarief vanaf 2023 verhoogd naar 19%. Bij een winst van € 395.000 of meer scheelt dat meer dan € 29.000 aan vennootschapsbelasting tussen 2022 en 2023.

Valt de winst van jouw bv dit jaar lager uit dan € 395.000? Dan is het vaak voordelig om kosten van de onderneming, indien mogelijk, zo veel mogelijk uit te stellen en opbrengsten, indien mogelijk, in de tijd naar voren te halen. Denk bijvoorbeeld aan de kostenegalisatiereserve, de herinvesteringsreserve, voorzieningen en aan vervroegd afschrijven. Op deze manier blijft de winst wellicht dit jaar slechts belast tegen een tarief van 15%, in plaats van 19% of 25,8%.

6. Cluster je zorgkosten

Zorgkosten zijn nog steeds aftrekbaar. Dit jaar kan dat nog tegen maximaal 40%, volgend jaar tegen maximaal 36,93%. Er geldt wel een drempel, wat betekent dat alleen de zorgkosten boven deze drempel aftrekbaar zijn. Heb je bijvoorbeeld dit jaar een fors bedrag aan de tandarts uitgegeven en wil je bijvoorbeeld een nieuw hoortoestel aanschaffen, overweeg dit dan nog dit jaar te doen. Waarschijnlijk schiet je dan voor een groter bedrag over de drempel heen, wat je een belastingbesparing oplevert.

7. Heroverweeg fiscale eenheid

Het tarief in de vennootschapsbelasting bedraagt 15% tot een winst van € 395.000. Volgend jaar geldt een tarief van 19% tot € 200.000. Boven deze winsten bedraagt het tarief 25,8%. Je betaalt in 2023 in de eerste schijf dus meer belasting. Bovendien is deze schijf een stuk korter en valt de winst sneller in het tarief van 25,8%.

Bezit je meerdere bv’s, dan kun je via een fiscale eenheid winsten en verliezen onderling verrekenen. Tegenover dit voordeel staat het nadeel dat je slechts 1 keer van de lage tariefschijf profiteert. Hoewel het belastingvoordeel vanaf 2023 een stuk minder is dan in 2022 (maximaal € 13.600 vanaf 2023 tegenover € 42.660 in 2022), wil je wellicht toch nog de fiscale eenheid heroverwegen.

Als je een verbreking per 2023 wilt realiseren, moet het verzoek hiertoe vóór 1 januari 2023 zijn ontvangen door de Belastingdienst. Laat wel beoordelen of de verbreking van de fiscale eenheid geen andere ongewenste fiscale gevolgen heeft.

8. Optimaliseer KIA

Als je dit jaar meer dan € 2.400 investeert, heb je mogelijk recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dit is een extra aftrek op de winst.

Het percentage aan aftrek is in 2022 het hoogst als het totaal aan verplichtingen ligt tussen € 2.400 en € 59.939 (namelijk: 28%). Tussen € 59.939 en € 110.998 is de KIA een vast bedrag: € 16.784. Bij investeringen boven de € 110.998 neemt de aftrek weer af. Het plannen en – voor zover mogelijk – het spreiden van investeringsverplichtingen, loont vaak de moeite.

9. Koop dit jaar nog een elektrische auto

Ben je van plan op korte termijn een elektrische auto te kopen die meer kost dan € 30.000 en wil je deze op de zaak zetten? Koop die auto dan – indien mogelijk – nog dit jaar. Vanaf 2023 wordt de verlaagde bijtelling van 16% namelijk nog slechts berekend over een cataloguswaarde van maximaal € 30.000, terwijl dit nu nog € 35.000 is. Het scheelt je 6%-punt aan bijtelling (16% i.p.v. 22%) over de cataloguswaarde van € 30.000 tot € 35.000, gedurende maximaal 5 jaar.

10. Speel in op hogere bijtelling na 5 jaar

De percentages aan bijtelling voor de auto van de zaak gelden voor een periode van 60 maanden. Daarna gaat het voor dat jaar geldende percentage in. Dit betekent dat voor elektrische auto’s die in 2018 voor het eerst op naam zijn gesteld, de bijtelling van 4% over de hele cataloguswaarde in de loop van 2023 wijzigt in een bijtelling van 16% over de eerste € 30.000 en 22% over het meerdere.

Bezit je zo’n auto, dan kun je wellicht de hogere bijtelling voorkomen. Bijvoorbeeld door de auto naar privé te halen. Deze optie is met name interessant voor de dga. Voor ondernemers in de inkomstenbelasting is dit alleen mogelijk als de auto in 2023 niet meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Een andere optie is de auto nog maximaal 500 km privé te gebruiken. Je krijgt dan geen bijtelling meer.

Raadpleeg een fiscalist

Of het in jouw situatie aan te raden is om wel of geen actie te ondernemen, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. Raadpleeg daarom altijd eerst een fiscalist voordat je een van de tips toepast.

Meer weten?

Heb je vragen over de eindejaarstips of wil je weten wat je dit jaar nog kunt doen om belasting te besparen? Neem contact op met onze adviseurs. Ze helpen je graag.