Algemeen

Tijdelijke btw-vrijstelling voor het uitlenen van zorgpersoneel

17 apr. 2020

Het kabinet neemt een aantal aanvullende fiscale maatregelen vanwege de coronacrisis. Zo blijft de uitleen van zorgpersoneel buiten de btw-heffing. En voor het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen hoeft geen btw betaald te worden.

​Voorwaarden btw-vrijstelling uitlenen zorgpersoneel

De staatssecretaris van Financiën keurt het goed dat het uitlenen van zorgpersoneel buiten de heffing van btw blijft. Het maakt daarbij niet uit wie de uitlener is. Voor de tijdelijke btw-vrijstelling gelden wel voorwaarden:

  • ​De inlener is een zorginstelling of zorginrichting die de btw-vrijstelling toepast
  • De uitlener brengt alleen de brutoloonkosten in rekening aan de inlener, eventueel verhoogd met een kostenvergoeding van maximaal 5%
  • Met deze uitleen mag geen winst worden beoogd of gemaakt

Deze maatregel heeft geen invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener.

Tijdelijk laag btw-tarief voor online sportdiensten

Veel ondernemers bieden hun diensten nu online aan. Dit kan gevolgen hebben voor de btw, omdat een ander btw-tarief van toepassing kan zijn. En in internationale verhoudingen kan de plaats waar de dienst wordt verricht anders zijn. Zo geldt voor het verlenen van toegang tot bioscopen het verlaagde btw-tarief, maar is het online aanbieden van films belast tegen het algemene btw-tarief van 21%.

Deze situatie komt ook voor bij sportscholen, pilatesstudio's en yogascholen. De diensten van deze ondernemers vallen als 'gelegenheid geven tot sportbeoefening' onder het verlaagde btw-tarief. Om het verlaagde btw-tarief toe te kunnen passen, is het echter essentieel dat er een sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld. Bij het geven van online lessen is het maar de vraag of er gesproken kan worden van het ter beschikking stellen van een sportaccommodatie.

De staatssecretaris heeft het goedgekeurd dat het verlaagde btw-tarief ook geldt voor het online aanbieden van sportlessen.

​Gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur

Ook is bekend geworden dat het gratis verstrekken van medische hulpmiddelen aan zorginstellingen, zorginrichtingen en huisartsen niet is belast met btw. De gratis verstrekking heeft geen gevolgen voor de aftrek van de inkoop-btw van de verstrekker.

De aftrek van de inkoop-btw op de kosten van de gratis medische hulpmiddelen wordt bepaald op basis van de reguliere bedrijfsactiviteiten van de ondernemer. De gratis verstrekking van de hulpmiddelen wordt hier niet als reguliere bedrijfsactiviteit beschouwd.

Gratis leveringen en diensten

Door de coronacrisis geven sommige ondernemers goederen gratis weg of verlenen ze gratis diensten. Je hebt als ondernemers alleen recht op aftrek van betaalde btw als de inkoop-btw toerekenbaar is aan btw-belaste prestaties. Het gratis weggeven van goederen of het gratis verlenen van diensten kan gevolgen hebben voor de btw. Het kan leiden tot verschuldigdheid van btw of tot een beperking van de btw-aftrek.

Waarde gratis goederen

Als de waarde van de gratis goederen (per ontvanger) lager is dan € 15 per jaar is alle voorbelasting aftrekbaar. Als de waarde hoger is dan € 15 per jaar kan er een aftrekbeperking gelden op basis van het Besluit Uitsluiting Aftrek (BUA). Dat is het geval als de waarde per ontvanger meer dan € 227 bedraagt.

Als een ondernemer bijvoorbeeld mondkapjes aan een ziekenhuis schenkt, is de btw op de aankoop niet aftrekbaar. Als het BUA niet van toepassing is, kan er nog sprake zijn van een fictieve levering voor zelfvervaardigde goederen. Als gevolg daarvan is eventueel btw verschuldigd over de donatie van goederen.

Voorbelasting gratis diensten

Als je gratis diensten verleent, zoals gratis advies of het gratis online aanbieden van content, kan dat ook leiden tot een beperking van de aftrek van voorbelasting. ​

Meer weten?

Wil je meer weten over welke btw-tarieven gelden voor jouw (veranderende) situatie? Neem dan contact op met jouw adviseur.