Agro

Teeltpachtovereenkomst: het belang voor de BOR

29 feb. 2024

Voldoe je aan de voorwaarden van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)? Dan kun je gebruikmaken van een ruime vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting bij het overdragen van ondernemingsvermogen. Per 1 januari is het echter niet meer mogelijk de BOR toe te passen op onroerende zaken die worden verhuurd of verpacht. Wat betekent dit voor jou als je landbouwgrond uit gebruik geeft?

Aanpassing BOR

De wijziging geldt ook voor landbouwgrond die uit gebruik wordt gegeven of geruild. Iets wat gebruikelijk is in de agrarische sector.

Wel wordt in de aangepaste wetgeving een uitzondering gemaakt voor tijdelijke verpachting in het kader van vruchtwisseling. Dit moet zijn vastgelegd in een schriftelijke teeltpachtovereenkomst. Je kunt de BOR dan ook ná 1 januari 2024 toepassen. Een geliberaliseerde pachtovereenkomst daarentegen voldoet in de aangepaste wetgeving niet aan de voorwaarden.

Wat is een teeltpachtovereenkomst?

De teeltpachtovereenkomst lijkt veel op de geliberaliseerde pachtovereenkomst, maar is in minder situaties bruikbaar. De teeltpachtovereenkomst is bedoeld voor 1- of 2-jarige teelten waarvoor vruchtwisseling noodzakelijk is. Voor teelten waarvoor vruchtwisseling niet vereist is of teelten langer dan 2 jaar, kan geen teeltpachtovereenkomst worden afgesloten.

Binnen 2 maanden nadat partijen overeenstemming hebben bereikt over een teeltpachtovereenkomst, moet deze geregistreerd worden bij de Grondkamer. Doe je dit niet binnen die tijd? Dan wordt de overeenkomst gezien als een reguliere pachtovereenkomst. Laat je teeltpachtovereenkomst dus op tijd registreren.

Teeltpachtovereenkomst kan niet altijd

Teelten waarvoor vruchtwisseling niet vereist is, of teelten langer dan 2 jaar, kun je niet verpachten met een teeltpachtovereenkomst. Hier kun je de BOR dus ook niet op toepassen. De Grondkamer beoordeelt of sprake is van een teelt waarvoor vruchtwisseling vereist is. Er zijn bepaalde teelten waarvan het zeer waarschijnlijk is dat geoordeeld zal worden dat daarvoor vruchtwisseling niet vereist is. Een voorbeeld daarvan is gras.

Worden gronden uit gebruik gegeven waar gras op wordt geteeld? Ondanks dat gras meedraait in de gewasrotatie, kwalificeren deze waarschijnlijk niet langer voor de BOR.

Voor teelten waarvoor teeltpacht niet gebruikt kan worden, val je terug op de geliberaliseerde pachtovereenkomst. In deze overeenkomst kun je aangeven dat het uit gebruik geven voortkomt uit het meedraaien in de gewasrotatie. Maar op dit moment moeten we ervan uitgaan dat deze gronden daarmee nog niet kwalificeren voor de BOR.

Meer weten?

Wil je advies of begeleiding bij een pachtovereenkomst? Neem contact op met je Countus-adviseur of één van de agro-specialisten. We helpen je graag.