Algemeen

Subsidies aanvragen? Zo vul je de Gecombineerde Opgave in

01 mrt 2022

Door de Gecombineerde Opgave in te vullen, kun je verschillende subsidies aanvragen. Hoe doe je dit op de juiste manier? Waar moet je allemaal aan denken? En hoe haal je er voor je bedrijf het maximale uit?

Betalingsrechten

2022 is het laatste jaar dat uitbetaling van betalingsrechten kan worden aangevraagd. De betalingsrechten worden in 2023 vervangen door een hectarepremie. Het overzetten van betalingsrechten na 15 mei heeft dus geen nut. Na 15 mei komen ze te vervallen. Dit is ook het laatste jaar dat betalingsrechten uit de Nationale Reserve kan worden aangevraagd.

Betalingsrechten uit Nationale Reserve (NR)

Heb je grond waarvoor je geen betalingsrechten hebt of waarvoor je nog geen betalingsrechten hebt aangevraagd? In bepaalde gevallen kun je hiervoor betalingsrechten uit de Nationale Reserve (NR) aanvragen. Dit kan alleen vanaf 0,3 subsidiabele “vrije hectare” landbouwgrond én als je voldoet aan 1 van onderstaande voorwaarden:
- Je bent een jonge landbouwer (jonger dan 41 jaar)
- Je bent een startende ondernemer
- Je hebt voor deze percelen nog niet eerder betalingsrechten aangevraagd omdat er in 2015 openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd of omdat er een set-aside-overeenkomst op de percelen zat.

Bij het aanvragen van betalingsrechten uit de NR is het belangrijk dat je aan de voorwaarden voldoet. Je moet percelen waarop je NR aanvraagt, bijvoorbeeld als apart perceel opgeven. Let op: Bij een verkeerde opgave kan de RVO een sanctie opleggen als het gaat om de totaal te ontvangen bedrijfstoeslag. Hierdoor kun je een deel van de uitbetaling mislopen.

Extra betaling jonge landbouwers

In de Gecombineerde Opgave kan een jonge landbouwer extra betaling op de betalingsrechten aanvragen. Je komt hiervoor in aanmerking als je in het jaar waarin je voor het eerst betalingsrechten voor je bedrijf aanvraagt, jonger bent dan 41 jaar. Daarnaast moet je in de periode van 1 januari 2017 tot en met 15 mei 2022 voor het eerst een landbouwbedrijf hebben opgericht.

Er moet hierbij ook sprake zijn van een blokkerende zeggenschap. Houd er in het geval van een bedrijfsoverdracht ook rekening mee dat het nieuwe bedrijf op tijd wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat je eHerkenning aanvraagt voor het nieuwe bedrijf. Voor de Gecombineerde Opgave heb je namelijk het nieuwe relatienummer nodig. Waar je nog meer over na moet denken bij een bedrijfsoverdracht lees je in het artikel over bedrijfsoverdracht.

Graasdierpremie

Vraag je graasdierpremie aan? Houd er dan rekening mee dat de dieren uiterlijk 15 mei 2022 goed geregistreerd staan in I&R. Voer je voor 15 mei nog een dier af terwijl de graasdierpremie al is aangevraagd? Haal dit dier dan uit je aanvraag. Meld in I&R ook veranderingen die tussen 15 mei 2022 en 15 oktober 2022 in de registratie van een dier plaatsvinden. Staan de dieren op 15 mei 2022 niet juist geregistreerd in I&R? Dan zijn ze niet subsidiabel voor de graasdierpremie. In dat geval kun je beter geen subsidie aanvragen voor de betreffende dieren. Anders volgt er mogelijk een korting op de totale graasdierpremie.

Brede weersverzekering

In 2022 krijg je maximaal 63,7% aan subsidie voor de kosten van je verzekeringspremie. 

Meer weten?

Meer weten over hoe je de Gecombineerde Opgave het beste in kunt vullen in jouw situatie? Neem contact op met je ondernemersadviseur.