Algemeen

Subsidies aanvragen? Zo vul je de Gecombineerde Opgave in

04 mrt 2020

Door de Gecombineerde Opgave in te vullen, kun je verschillende subsidies aanvragen. Hoe doe je dit op de juiste manier? Waar moet je allemaal aan denken? En hoe haal je er voor je bedrijf het maximale uit?

Betalingsrechten

Vanaf 2019 hebben alle betalingsrechten dezelfde waarde. De waarde van de betalingsrechten in 2020 zullen ten opzichte van 2019 met ongeveer € 5 dalen. Daarnaast moet je alle betalingsrechten benutten. Heb je betalingsrechten 2 jaar achter elkaar niet benut? Vanaf 2020 vervallen deze. Wil je hier meer over weten? Lees: Vervallen betalingsrechten, hoe zit dat?

Betalingsrechten uit Nationale Reserve (NR)

Heb je grond waarvoor je geen betalingsrechten hebt of waarvoor je nog geen betalingsrechten hebt aangevraagd? In bepaalde gevallen kun je hiervoor betalingsrechten uit de Nationale Reserve (NR) aanvragen. Dit kan alleen vanaf 0,3 subsidiabele “vrije hectare” landbouwgrond én als je voldoet aan 1 van onderstaande voorwaarden:
- Je bent een jonge landbouwer (jonger dan 41 jaar)
- Je bent een startende ondernemer
- Je hebt voor deze percelen nog niet eerder betalingsrechten aangevraagd omdat er in 2015 openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd of omdat er een set-aside-overeenkomst op de percelen zat.

Bij het aanvragen van betalingsrechten uit de NR is het belangrijk dat je aan de voorwaarden voldoet. Je moet percelen waarop je NR aanvraagt, bijvoorbeeld als apart perceel opgeven. Bij een verkeerde opgave kan de RVO een sanctie opleggen als het gaat om de totaal te ontvangen bedrijfstoeslag. Hierdoor kun je een deel van de uitbetaling mislopen.

Extra betaling jonge landbouwers

In de Gecombineerde Opgave kan een jonge landbouwer extra betaling op de betalingsrechten aanvragen. Je komt hiervoor in aanmerking als je in het jaar waarin je voor het eerst betalingsrechten voor je bedrijf aanvraagt, jonger bent dan 41 jaar. Daarnaast moet je in de periode van 1 januari 2015 tot en met 15 mei 2020 voor het eerst een landbouwbedrijf hebben opgericht.

Er moet hierbij ook sprake zijn van een blokkerende zeggenschap. Houd er in het geval van een bedrijfsoverdracht ook rekening mee dat het nieuwe bedrijf op tijd wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en dat je eHerkenning aanvraagt voor het nieuwe bedrijf. Voor de Gecombineerde Opgave heb je namelijk het nieuwe relatienummer nodig.

Graasdierpremie

Vraag je graasdierpremie aan? Houd er dan rekening mee dat de dieren al op 31 december 2019 goed geregistreerd moesten staan. Heb je tussen 1 januari en 15 mei 2020 nog een herstelactie gedaan in I&R? Dan ontvang je wel subsidie voor het dier, maar ook een sanctie. Staan de dieren op 15 mei 2020 niet juist geregistreerd in I&R? Dan zijn ze niet subsidiabel voor de graasdierpremie. In dat geval kun je beter geen subsidie aanvragen voor de betreffende dieren. Anders volgt er mogelijk een korting op de totale graasdierpremie.

Brede weersverzekering

De brede weersverzekering wordt vanaf 2020 goedkoper. Dat komt omdat je geen assurantiebelasting meer hoeft te betalen. Hierdoor daalt de subsidie voor de brede weersverzekering wel ten opzichte van 2019. Daarnaast is het mogelijk om je te verzekeren met een lagere schadedrempel.

Bloemrijke akker(randen)

In Drenthe is het in een aantal gemeentes mogelijk om subsidie aan te vragen voor bloemrijke akkers. Je kunt meedoen als je hiervoor tussen de 0,25 en 0,5 hectare grond beschikbaar stelt. De vergoeding is € 450 per 0,5 hectare inclusief 5 kilogram zaaizaad. Deelname is op volgorde van binnenkomst.

Woon je niet in Drenthe? Vraag bij een Agrarische Natuurverenging bij jou in de buurt wat er mogelijk is. In Overijssel is het bijvoorbeeld via landschap Overijssel mogelijk om zaaimengsels relatief goedkoop te bestellen. Dat komt door collectieve inkoop.

Meer weten?

Meer weten over hoe je de Gecombineerde Opgave het beste in kunt vullen in jouw situatie? Neem contact op met je ondernemersadviseur.