Agro

Subsidie Geïntegreerde gewasbescherming opengesteld

08 mei 2024

Ga jij investeren in duurzame technieken? Dan is er vanaf 3 juni 2024 subsidie beschikbaar om het gebruik van chemische gewasbescherming te verminderen. Innovatieprojecten of investeringen die aansluiten bij dit thema komen in aanmerking. Meer weten over de voorwaarden van deze subsidie? Lees dan snel verder.

Grote uitdagingen akkerbouwsector

De subsidie draagt bij aan de grote uitdagingen waar de akkerbouwsector mee te maken heeft, zoals biodiversiteit, klimaat en waterkwaliteit. Met gekwalificeerde systemen is het mogelijk het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen aanzienlijk te verminderen. Bovendien sluit de subsidie goed aan bij de voorwaarden vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB), zoals de eco-activiteit groenbedekking of precisiegewasbescherming.

Innovatieprojecten

Je kunt de subsidie aanvragen voor een innovatieproject voor geïntegreerde gewasbescherming. Zo'n project heeft als doel om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verminderen.

Denk aan onderzoek en ontwikkeling van preventieve maatregelen om het optreden van ziektes, plagen en onkruiden te voorkomen. Daarnaast kan het ook betrekking hebben op niet-chemische maatregelen om ziektes, plagen en onkruiden te beheersen en te bestrijden.

Wat hieronder valt? Bijvoorbeeld het opstellen van een operationeel gewasbeschermingsplan of het volgen van trainingen en cursussen met betrekking tot geïntegreerde gewasbescherming.

Investeringen

Daarnaast kun je ook subsidie aanvragen voor investeringen in geïntegreerde gewasbeschermingstoepassingen. Zoals mechanische vernietigingsapparatuur van groenbemesters of vanggewassen. Wat hieronder valt? Onder andere een messenwals, messenrol, schijveneg, frees, rotorkopeg, ecoploeg.

De subsidie geldt ook voor een nieuw, praktijkrijp bedrijfsmiddel dat gericht is op het direct niet-chemisch bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden, zoals de wiedrobot of de cameragestuurde schoffelmachine.

Voor landbouwers en loonwerkers

De subsidie is bedoeld voor agrarische ondernemingen. Je kunt als landbouwer of loonwerker de subsidie aanvragen. Wil je de subsidie in een samenwerkingsverband met andere landbouwers en/of loonwerkers aanvragen? Dan is dat ook mogelijk.

Aanvragen

Vanaf 3 juni 2024 tot en met 28 juni 2024 kun je voor innovatieprojecten een aanvraag indienen. En voor investeringen vraag je vanaf 20 juni 2024 tot en met 28 juni 2024 de subsidie aan.

Voor beide onderdelen – innovatie en investeringen – geldt dat toekenning plaatsvindt op basis van een loting tussen alle aanvragen over de gehele periode.

Subsidiebedrag en budget

Het totale beschikbare budget is € 3.000.000. De 2 onderdelen van de subsidieregeling hebben ieder een eigen budget. Voor innovatieprojecten is een budget van € 750.000 beschikbaar. De overige € 2.250.000 is beschikbaar voor investeringen. Er gelden minimale en maximale subsidiebedragen.

 

 

Subsidie (%)

Minimaal subsidiebedrag
exclusief btw

Minimale investering

Maximaal subsidiebedrag 
exclusief btw

Totaal
subsidie-budget

 

Innovatie-projecten

 

50%

 

€ 25.000

 

€50.000

 

€ 125.000

 

€ 750.000

Investeringen

35%

€ 5.000

€26.250

€ 75.000

€ 2.250.000

Meer weten?

Wil je meer weten over het aanvragen van de subsidie Geïntegreerde gewasbescherming? Neem dan contact op met een ondernemersadviseur.