Agro

Subsidie agrarische bedrijfsadvisering en educatie (SABE)

12 nov. 2020

Vanaf 30 november kun je bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een subsidievoucher aanvragen voor advies van een erkende onafhankelijke adviseur. Deze subsidie (SABE) kun je inzetten voor cursussen of individueel advies over stikstofmaatregelen, kringlooplandbouw en duurzaam/klimaatbestendig ondernemen. De waarde van de voucher is € 1.500.

Waar kun je de voucher voor inzetten?

De regeling is bedoeld voor verschillende doelgroepen. Dit zijn de agrarische ondernemers, bedrijfsadviseurs en groepen van maximaal 15 personen. De voucher kun je inzetten voor advies over deze aandachtsgebieden:

 • Kringlooplandbouw
  • Stikstofemissie en hergebruik nutriënten
  • Gezonde bodem, water en teeltsystemen
  • Weerbare teeltsystemen en gewasbescherming
  • Circulair gebruik van gewassen, grondstoffen en nieuwe plataardige eiwitbronnen
  • Natuurinclusieve landbouw
  • Precisielandbouw

 • Duurzaam ondernemerschap
  • Persoonlijke ontwikkeling van ondernemer en bedrijf
  • Horizontale samenwerking: het stimuleren van samenwerking tussen landbouwbedrijven of producentenorganisaties
  • Bedrijfsovername: het starten, overnemen of beëindigen van een agrarische onderneming


Voucher aanvragen

Je kunt de subsidie vanaf 30 november aanvragen bij de RVO. Bij de aanvraag kies je op basis van jouw vraag het aandachtsgebied en de geregistreerde adviseur, waaronder jouw Countus adviseur. De toekenning van vouchers gaat op volgorde van binnenkomst. Er zijn 2.000 vouchers beschikbaar en de voucher is 1 jaar geldig.

Meer weten?

Heb je een vraag die past binnen deze regeling? En wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met je adviseur van Countus.