Algemeen

Stikstof: wat verandert er na de kamerbrief van 24 april?

08 mei 2020

Volg jij de actuele ontwikkelingen omtrent stikstof? En heb je voor jouw bedrijf inzichtelijk wat er wel en niet kan? In onze folder ‘Stikstof: wat kan er wel?’ werkten we 4 situaties uit waarbij we stapsgewijs uitleggen wat je in elk van deze situaties kunt doen. In dit artikel vertellen we je wat er in deze situaties verandert na de kamerbrief van 24 april.

Ik wil gewoon doorboeren

Heb je een Natuurvergunning voor je bedrijfsactiviteiten? Dan kun je je dieren volgens deze vergunning gewoon houden. Gaan jouw dieren ook naar buiten? Of heb je land dat bemest wordt? Dan vraag je je waarschijnlijk af of je wel mag beweiden en bemesten zonder vergunning. Hierover is een tijd veel onduidelijk geweest, maar nu is er een antwoord op.

De overheid wil beweiden en bemesten niet vergunningplichtig maken. Voor een goede bedrijfsvoering is beweiden en bemesten namelijk noodzakelijk. Het rijk en de provincies hebben daarom afgesproken hierop voorlopig niet actief te handhaven en de handhavingsverzoeken af te wijzen.

Ik wil mijn bedrijf uitbreiden of wijzigen

Voordat je een nieuwe stal kunt bouwen of een oude jongveestal kunt herbouwen, is het belangrijk om je vergunningen hierop aan te passen. Heb je een Natuurvergunning met voldoende ontwikkelruimte? Dan kun je op basis van intern salderen jouw plannen vergund krijgen. Let op, de provincies gaan uit van de feitelijk gerealiseerde capaciteit. Dat is de capaciteit van de gebouwen die ook daadwerkelijk aanwezig is.

Kom je ammoniak- of stikstofrechten tekort? Dan moet je gebruik maken van extern salderen, dus extra ammoniakrechten aankopen van een bedrijf uit de buurt. Extern salderen is voor veebedrijven op dit moment nog niet mogelijk. Vóór de zomer wordt duidelijk op welke manier en op welk moment extern salderen wél mogelijk is.

Bij extern salderen moet er een directe samenhang zijn tussen het intrekken van de vergunning van de saldogever en de vergunningaanvraag van de saldo-ontvanger. Na de ammoniaktransactie geldt voor de saldo-ontvanger een realisatietermijn van 3 jaar.

Ik wil krimpen of stoppen

Ook voor ondernemers die van plan zijn te gaan minderen of te stoppen, zijn er mogelijkheden. Je kunt bijvoorbeeld de ammoniakrechten van jouw bedrijf verkopen of tijdelijk verleasen. De voorwaarden voor extern salderen en voor verleasen zijn nog niet bekend. Er is een kans dat bijvoorbeeld sloop of herbestemming van een voormalig agrarisch bedrijf als voorwaarde gaat gelden bij extern salderen. De komende maanden wordt hierover meer duidelijk.

Daarnaast is de overheid aan het onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor een generieke beëindigingsregeling voor veehouderijen. Een subsidie voor het definitief sluiten van veehouderij- en productielocaties. Het doel van deze subsidie is het verminderen van de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden.

Een locatie met de hoogste depositie (neerslag van ammoniak en stikstof) komt als eerste in aanmerking voor een subsidie. Er geldt een ondergrens van depositie als drempelwaarde. De komende tijd zal er meer duidelijk worden over deze beëindigingsregeling.

Ik heb (nog) geen Natuurvergunning

Op dit moment is er nog een groot aantal bedrijven zonder Natuurvergunning, maar bijna elk bedrijf moet over een Natuurvergunning beschikken. Onderzoek daarom welke rechten er op jouw bedrijfslocatie liggen en of dit voldoende is voor een Natuurvergunning.

Heb jij een melding gedaan onder het PAS? De minister wil deze PAS-meldingen legaliseren. Het is nog onduidelijk wanneer de legalisatie plaatsvindt en hoe de meldingen gelegaliseerd worden. Als er in de buurt ammoniakrechten te koop zijn, dan is het goed om te onderzoeken of deze rechten op jouw bedrijf passen. Hierdoor hoef je niet te wachten op de overheid, maar neem je het heft in eigen hand.

Meer weten?

Heb je vragen over wat er in jouw situatie wel en niet mogelijk is als het gaat om stikstof? Neem dan contact op met je adviseur.