Agro

Stikstof: hoe zit het daar nu mee?

04 jan. 2021

Het was even rustig, maar momenteel laait het onderwerp stikstof weer op. Ondanks dat er weinig nieuwe ontwikkelingen zijn, blijven toch wat dingen nog onduidelijk. Tijd voor een overzichtje van de belangrijkste ‘tussenstanden’.

Extern salderen en leasen mogelijk

In veel provincies mag je nu extern salderen. Bij extern salderen wordt de stikstofruimte en de bijbehorende stikstofdepositie van een bedrijf verkocht aan een ander bedrijf. De koper mag echter slechts 70% van de stikstofuitstoot voor zijn eigen activiteiten gebruiken. De overige 30% komt ten goede aan de natuur.

Je mag stikstofruimte ook tijdelijk verleasen. De leaser mag in dat geval ook slechts 70% van de stikstofuitstoot benutten. En is de leaseperiode afgelopen? Dan komt de volledige stikstofuitstoot weer beschikbaar voor de verleaser.

PAS-meldingen omzetten

Tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) zijn er in Nederland ruim 3.300 PAS-meldingen gedaan. Door het afschieten hiervan zijn deze meldingen echter niet meer geldig. PAS-melders kunnen hun melding omzetten naar een vergunning Wet Natuurbescherming. Maar let op: de overheid vraagt nu extra informatie op die je vóór 30 april 2021 moet aanleveren.

Heb jij ook een PAS-melding gedaan? Laat je dan goed informeren over wat je nu te doen staat.

Kritisch op financiering

We merken dat banken steeds kritischer zijn bij het afgeven van een nieuwe financiering. Het hebben van een vergunning Wet natuurbescherming (Wnb-vergunning) wordt bijvoorbeeld steeds belangrijker, met name bij een uitbreiding van het bedrijf. Heb je nog geen Wnb-vergunning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan om zo de continuïteit van je bedrijf te kunnen waarborgen.

Subsidies

Om de stikstofuitstoot omlaag te brengen, zijn er diverse subsidiemogelijkheden. De Subsidiemodules brongerichte verduurzaming voor stal- en managementmaatregelen (Sbv) stimuleren bijvoorbeeld het toepassen en het uitvinden van nieuwe emissiearme stalsystemen.

Daarnaast wordt de Subsidie Agrarische Bedrijfsadvisering en Educatie (SABE) per 30 november opengesteld. Met een voucher kun je als ondernemer coaching aanvragen voor advies over stikstofemissie en duurzame landbouw. Wil je weten of dit ook voor jou van toepassing is? Neem dan contact op met je adviseur.

Opkoopregeling bekendgemaakt

Per 1 november is de provinciale opkoopregeling bekendgemaakt door het ministerie van LNV. Deze opkoopregeling is op vrijwillige basis. Om hier gebruik van te kunnen maken, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen.

De regeling geldt alleen voor veehouderijbedrijven waarbij de stikstofdepositie het afgelopen jaar meer dan 2 mol/ha/jr (gemiddeld over maatgevende hectares binnen een straal van 10 kilometer van de veehouderijvestiging) was. Het gaat dan om Natura 2000-gebieden die stikstofgevoelig en overbelast zijn. De overheid verwacht dat met deze regeling ongeveer 5% van de veehouderijbedrijven binnen 10 kilometer van een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied voldoet aan deze drempelwaarde.

De provincies werken deze regeling momenteel nog verder uit. Op korte termijn zullen ze daar waarschijnlijk meer over laten weten.

Meer weten?

Wil je meer weten over de huidige situatie rondom de stikstofproblematiek en wat je moet doen in jouw situatie? Neem dan contact op met jouw Countus-adviseur.