Agro

Stikstof: extern salderen per provincie

08 dec. 2020

De provincies maken momenteel bekend hoe zij omgaan met extern salderen en vanaf wanneer dit mogelijk is. In dit artikel delen we de belangrijkste uitgangspunten rondom extern salderen.

Wat is extern salderen?

Kun je op je eigen bedrijf niet genoeg stikstofruimte creëren voor je (gewenste) bedrijfsvoering? Dan kun je de stikstof/ammoniak van andere bedrijven benutten. Dit heet extern salderen.

Het bedrijf dat (gedeeltelijk) stopt en de ammoniak verkoopt, is de saldogever. Het bedrijf dat de ammoniakrechten koopt, is de saldo-ontvanger. In beide gevallen moet je de natuurbeschermingswetvergunning aanpassen. Saldogever kan ook salderen op basis van milieu vergunde rechten, bijvoorbeeld een milieumelding- of vergunning. Er mag alleen gesaldeerd worden met de feitelijk gerealiseerde capaciteit van de saldogever.

Voorbeeld extern salderen

Stel, een saldogever heeft een vergunning voor 100 melkkoeien en 70 stuks jongvee. Door omstandigheden heeft hij zijn stal niet kunnen vergroten en heeft hij maar stalruimte voor 80 melkkoeien en 55 stuks jongvee. Hij stopt met het bedrijf en wil zijn ammoniakrechten verkopen. Hij kan in dit geval de ammoniakruimte van 80 melkkoeien en 55 stuks jongvee verkopen; dit is zijn feitelijk gerealiseerde capaciteit. 

Ammoniakverplaatsing gaat op basis van depositie, de neerslag van de ammoniak. De grootste benutting van een verplaatsing wordt behaald door te verplaatsen naar een bedrijf zo dicht mogelijk in de buurt.      

Afroming

Bij extern salderen vindt afroming van de rechten plaats. De saldo-ontvanger mag maximaal 70% van de gerealiseerde capaciteit gebruiken. De overige 30% wordt ingetrokken en draagt bij aan een depositiedaling.

In sommige gevallen kun je wel gebruikmaken van 100% van de rechten. Dit is als dit ten behoeve is van de realisatie van de doelen in een Natura 2000-gebied.

Verleasen

Verleasen is een tijdelijke vorm van extern salderen. Net als bij extern salderen mag de saldo-ontvanger 70% van de stikstofruimte gebruiken. Stopt de lease? Dan mag de saldogever de stikstofruimte zelf weer 100% gebruiken.

Leasen kan slechts tijdelijk. Een leaser kan slechts 2 jaar gebruikmaken van deze ruimte. Bij de aanvraag van een tijdelijke vergunning moet je aantonen dat tussen de partijen toestemming is gegeven. Dit kan met een verleasingsovereenkomst die door beide partijen is ondertekend. In de tijdelijke vergunning staat de looptijd van de vergunning vermeld met daarbij de startdatum en de datum waarop de activiteit gereed is.

Wat nu?

Bovengenoemde informatie bevat de kern van extern salderen. Veel provincies zijn nu bezig met de uitwerking van hun salderingsregeling. Een aantal heeft de uitgangspunten al bekendgemaakt. Hieronder vind je een overzicht van het beleid per provincie. Dit overzicht kan de komende tijd nog wijzigen, dus houd goed in de gaten wat in jouw provincie de stand van zaken is en wat de regels zijn.

Meer weten?

Wil je weten wat extern salderen specifiek voor jouw bedrijf inhoudt? En wat er in jouw provincie speelt? Neem dan contact op met een Countus-adviseur. We adviseren je graag!