Algemeen

Steunpakket 3.0: de belangrijkste wijzigingen

09 sep 2020

Onlangs heeft het kabinet de steunmaatregelen voor het bedrijfsleven verlengd tot 1 juli 2021. Goed nieuws voor veel ondernemers. Wel worden de tegemoetkomingen stapsgewijs aangescherpt. We zetten de belangrijkste wijzigingen in het steunpakket voor je op een rij.

NU 3.0

De Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) wordt 3x voor 3 maanden verlengd. De hoogte van tegemoetkoming is per periode verschillend. Daarnaast mag de loonsom zonder reden dalen, wederom afhankelijk per periode. In de tabel hieronder vind je een overzicht van de periodes en de uitgangspunten voor de tegemoetkoming vanuit de NOW.

Periode 

Minimaal omzetverlies 

Maximale compensatie 

Loonsom daling 

Oktober t / m december 2020 

20% 

80% 

10% 

Januari t / m maart 2021 

30% 

70% 

15% 

April t / m juni 2021 

40% 

60% 

20% 

De korting op de tegemoetkoming in geval van ontslag (ontslagboete) vervalt bij de nieuwe NOW 3.0. De eerste aanvragen kun je vanaf 16 november indienen.

Tozo

Een nieuwe voorwaarde bij de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is dat je als ondernemer niet meer dan € 46.520 aan directe geldmiddelen mag beschikken. Het bedrijfskapitaal blijft buiten deze berekening.

Verder blijft de toets op het inkomen van de partner van kracht. Hetzelfde geldt voor het afsluiten van een lening via de Tozo voor maximaal € 10.157. Ondernemers die zich vanwege corona op hun toekomst willen heroriënteren, kunnen hier vanaf 1 januari 2021 begeleiding bij krijgen via de gemeente.

TVL steunpakket 3

Net als de NOW wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in 3 periodes van elk 3 maanden verdeeld. Per periode kun je een maximale tegemoetkoming aanvragen van € 90.000 in plaats van € 50.000. Het omzetverlies moet minimaal 40% bedragen in plaats van 30%. En vanaf april 2021 is dit zelfs 45%.

Uitstel belastingen

Je kunt als ondernemer tot uiterlijk 1 oktober 2020 (verlenging van) uitstel van betaling voor belasting aanvragen. Voor alle ondernemers loopt dit uitstel dan dus uiterlijk af op 1 januari 2021. Zodra het bijzonder uitstel afloopt, moet je bij de eerstvolgende aangifte de belasting weer op tijd betalen. Betalingsverplichtingen die ontstaan na afloop van het bijzonder uitstel moet je op de normale manier betalen. Een betalingsregeling is hierin wel weer mogelijk.   

De invorderingsrente blijft nog op 0,01% staan tot 1 januari 2022. De belastingrente wordt wel weer verhoogd per 1 oktober naar 4%! De belastingrente voor de vennootschapsbelasting blijft tot 1 januari 2022 op 4%. 

Nieuw: aanvullend sociaal steunpakket 

Vanwege de baanverliezen trekt het kabinet zo'n € 1,4 miljard uit voor verschillende sociale maatregelen. Denk hierbij aan begeleiding bij het vinden van nieuw werk door het UWV en de gemeentes. Ook is dit geld beschikbaar voor om- en bijscholing en extra ondersteuning voor mensen die kwetsbaar zijn, zoals jongeren en mensen in de banenafspraak (voor mensen met een arbeidsbeperking). Daarnaast komt er steun voor mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden.  

Meer weten?

Wil je meer weten overpakket 3.0? En wat de nieuwe voorwaarden voor jouw situatie? We raden je graag aan. Neem contact op met een adviseur van Countus voor meer informatie of kijk op countus.nl/corona