Algemeen

SLIM-subsidie: stimulering van scholing in het mkb

Lijsje Slager
11 mrt 2020

Mkb-ondernemingen kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen voor bepaalde vormen van scholing. Dit kan via de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM). Met deze regeling kun je voordelig investeren in ontwikkelplannen en de scholingsbehoefte binnen je bedrijf in kaart brengen.

Voor welke activiteiten kun je de SLIM-subsidie aanvragen?

Met de regeling stimuleert het kabinet dat werknemers zich blijven ontwikkelen. Je kunt de subsidie aanvragen voor de volgende initiatieven:

  • Het doorlichten van de onderneming met het maken van een opleidings- of ontwikkelingsplan als doel.
  • Loopbaan- of ontwikkeladviezen aan medewerkers van de onderneming.
  • Ondersteuning en begeleiding bij het opzetten van activiteiten die leren en ontwikkelen binnen de onderneming bevorderen. Denk aan de oprichting van een bedrijfsschool.
  • Praktijkleerplaatsen voor beroepsopleidingen in de Derde Leerweg.

MBO-opleiding Derde Leerweg

De SLIM-subsidie voor praktijkleerplaatsen in de Derde Leerweg is vergelijkbaar met de subsidieregeling praktijkleren. De subsidieregeling praktijkleren kun je al een aantal jaar aanvragen voor MBO-opleidingen in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL), maar deze staat niet open voor de Derde Leerweg. De opleiding via de Derde Leerweg is vooral interessant voor zij-instromers.

Door wie kan de subsidie aangevraagd worden?

Individuele mkb-ondernemingen en samenwerkingsverbanden kunnen de subsidie aanvragen. Een samenwerkingsverband bestaat uit minimaal 2 mkb-ondernemingen, eventueel aangevuld met 1 of meerdere organisaties. Daarnaast kunnen grote bedrijven uit de landbouw-, horeca- of recreatiesector de subsidie aanvragen.

Waar en wanneer aanvragen?

Je kunt de aanvraag voor de SLIM-subsidie elk jaar indienen van 2 maart tot en met 31 maart en van 1 september tot en met 30 september. Dat doe je bij de Dienst Uitvoering van Beleid. Voor samenwerkingsverbanden en grote bedrijven geldt jaarlijks een aanvraagperiode van 1 april tot en met 30 juni.

Meer weten?

Heb je vragen over de nieuwe SLIM-subsidie, neem dan contact op met Lijsje Slager.

Meer informatie? Neem contact op met Lijsje Slager
Neem contact op met Lijsje Slager