Agro

Risicobeheersplan voor biologische bedrijven: invulhulp

06 dec. 2023

Vanaf 2024 ben je als biologisch ondernemer wettelijk verplicht om een risicobeheersplan te hebben. De risicoanalyse, die al sinds 2022 verplicht werd, is hier onderdeel van. Het is bekend wat er in zo’n risicobeheersplan moet staan, maar er wordt geen format gegeven. Daarom zijn we bij Countus aan de slag gegaan met een opzet. Wil je hier meer over weten? Lees dan snel verder.

Waarom een risicobeheersplan?

In een risicobeheersplan omschrijf je risico's binnen je bedrijf die de betrouwbaarheid van het biologische product zouden kunnen aantasten. Je weet precies waar het biologische product kans heeft om bijvoorbeeld verontreinigd, vermengd of verwisseld te worden door de processen op je bedrijf kritisch te bekijken. Dit geeft Skal (Toezichthouder Biocontrole) aan. Als je weet wat de risico’s zijn, kun je ze ook beheersen. En dit zorgt voor een betrouwbaarder biologisch product voor de consument. 

Wat moet in het risicobeheersplan staan?

In het risicobeheersplan beschrijf je het bedrijf en maak je een risicoanalyse. Dit waren in principe al vereiste onderdelen sinds 2022. Van belang is nu om het risicobeheersplan compleet te maken door ook te beschrijven hoe je met de risico's omgaat. Hoe je de kans verkleint dat de risico's zich voordoen. Beschrijf en registreer de voorzorgsmaatregelen en evalueer het risicobeheersplan ieder jaar.

In 5 stappen ziet dit er als volgt uit:

  1. Beschrijf de bedrijfsprocessen en de onderliggende processtappen. Ga na welke weg biologische producten en partijen afleggen binnen je bedrijf.
  2. Focus op de risico's ten aanzien van verontreiniging, vermenging en verwisseling met niet-toegestane stoffen en/of niet-biologische producten.
  3. Beschrijf de voorzorgsmaatregelen per risico gericht op procedure- en processtappen.
  4. Zorg voor een passende documentatie of registratie van de voorzorgsmaatregelen. Bijvoorbeeld het registreren van de ingangscontrole.
  5. Evalueer het risicobeheersplan jaarlijks en controleer of het nog actueel is. Voeg eventueel nieuwe processen toe, of nieuwe risico's. Controleer of de voorzorgsmaatregelen in de praktijk correct worden uitgevoerd en of ze nog effectief zijn.

Geef in het risicobeheersplan bovendien aan om welke versie het gaat. Zo werken jij en je medewerkers altijd met de meest recente versie.

Invulhulp

Heb je geen idee hoe je bovenstaande 5 stappen in documentatie moet gaan vormgeven? Een aantal Countus-adviseurs heeft een workshop gevolgd waarin Skal hen meenam in het risicobeheersplan. Aan de hand daarvan hebben we een opzet gemaakt. Met deze opzet helpen we je graag om eenvoudig tot een beheersplan te komen.

Meer weten?

Wil je meer weten over het risicobeheersplan? Of heb je hulp nodig bij het opstellen ervan? Cor van de Burgwal en Justine Post helpen je graag. Neem contact met hen op of vraag het jouw ondernemersadviseur.