Algemeen

RI&E: Ook verplicht met vakantiekrachten

Karin Dopmeijer, Philine Schultz
12 jul. 2023

Het hoogseizoen komt er weer aan en dat betekent dat het drukker wordt op het erf. Meewerkende kinderen en seizoenarbeiders komen helpen op de boerderij en dat brengt meer risico’s met zich mee. In een Risico-Inventarisatie en Evaluatie worden de risico’s van het bedrijf vastgelegd. Heb jij de veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor je medewerkers binnen je bedrijf in kaart? Voor bedrijven die personeel in dienst hebben en/of met gevaarlijke stoffen werken en/of met biologische agentia, is een RI&E zelfs verplicht. In dit artikel vertellen we je meer over de RI&E.

RI&E verplicht

Het hebben van een RI&E is volgens de Arbowet voor de meeste bedrijven verplicht. Het geldt namelijk voor alle bedrijven waar mensen onder gezag werken. Denk aan medewerkers in loondienst, maar ook aan stagiaires, meewerkende gezinsleden, uitzendkrachten, bedrijfsverzorging en (zaterdag)hulpen.

Is er de afgelopen tijd iets veranderd binnen je bedrijf? Dan kan het zijn dat jouw RI&E niet meer actueel is. We adviseren je daarom om je RI&E regelmatig door te lopen en te actualiseren waar nodig.

Gezond en veilig werken

De RI&E gaat over gezond en veilig werken. Daarin horen ook risico’s op besmettingen, zoals risico’s op besmetting en verspreiding van het coronavirus. Veel branches en bedrijven hebben daarom speciale coronaprotocollen. Het is belangrijk om deze protocollen op te nemen in je RI&E.

Ongeval op het bedrijf en de RI&E

Waarom is dit nou zo belangrijk? Mocht er op je bedrijf een ongeval plaatsvinden, dan schakel je de verzekeraars in. Als blijkt dat je medewerkers niet gezond en veilig op je bedrijf hebben gewerkt, dan heeft de verzekeringsmaatschappij een reden om niets of minder uit te keren. Dit geldt vooral als een RI&E verplicht is voor de aansprakelijkheidsverzekering.
Sinds begin van dit jaar moet bij elk ongeval een ongevalsonderzoek uitgevoerd worden en een verbeterplan worden opgesteld. Dit komt voort uit de regeling “gedifferentieerde aanpak ongevalsonderzoek’ (GAO) van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), die begin dit jaar is ingegaan. Je bent verplicht een ongeval te melden als het slachtoffer:

  • Een blijvend letsel oploopt
  • Overlijdt
  • In een ziekenhuis moet worden opgenomen (hieronder valt ook een dagopname)

Meld je dit niet, dan heb je risico op een boete van maximaal € 50.000.

Onderzoek door werkgever

In de meeste gevallen wordt de werkgever gevraagd zelf onderzoek te doen naar het arbeidsongeval. Het onderzoek moet antwoord geven op de vraag hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren en wat de directe- en basisoorzaken van het ongeval zijn. Op basis van het onderzoek maakt de werkgever een rapportage met een verbeterplan. Het doel hiervan is dat de werkgever leert van het arbeidsongeval en de veiligheid in het bedrijf verbetert. Zo kan herhaling van het ongeval worden voorkomen.

De Nederlandse Arbeidsinspectie beoordeelt de werkgeversrapportage en het verbeterplan. Wanneer de rapportage en het verbeterplan voldoende zijn dan wordt het onderzoek afgesloten. Tijdens een mogelijke vervolginspectie controleert de Arbeidsinspectie of de werkgever de acties en maatregelen uit het verbeterplan heeft uitgevoerd. Wanneer dat niet het geval is, zal de Arbeidsinspectie handhaven.

Toetsen RI&E

In sommige gevallen moet een arbodienst of deskundige jouw RI&E toetsen. Dit is echter alleen het geval wanneer de RI&E voor jouw bedrijf verplicht is en er meer dan 25 werknemers in dienst zijn. Hier zijn ook kosten aan verbonden.

Contract arbodienst

Een basiscontract arbodienst is verplicht als je personeel hebt. Maak je uitsluitend gebruik van seizoensmedewerkers? Dan kun je volstaan met het arbopakket voor ondernemers met seizoensmedewerkers. 

Branchegerichte RI&E

In alle gevallen is het dus verstandig om een veiligheidsplan of RI&E op je bedrijf aanwezig te hebben. Deze kun je zelf opstellen aan de hand van een vragenlijst. Neem hierin onderstaande stappen op.

  • Stap 1: Inventarisatie van alle risico’s op het bedrijf
  • Stap 2: Evaluatie: risico’s sorteren, zet de belangrijkste bovenaan
  • Stap 3: Plan van Aanpak: hoe ga je de risico’s aanpakken?
  • Stap 4: Toetsen van de RI&E: voldoet de RI&E aan de richtlijnen van de wet?
  • Stap 5: Aan de slag: uitvoering van het plan van aanpak

Binnen de agrarische sector zijn er veel goede branchegerichte RI&E’s beschikbaar. Met de RI&E van Stigas kun je bijvoorbeeld zelf gemakkelijk de RI&E uitvoeren wanneer het jou uitkomt. Het systeem ondersteunt je ook bij het opstellen van het plan van aanpak en attendeert je op de uitvoering van eventuele acties die gepland zijn.

Wil je weten wat jij voor je bedrijf nodig hebt? Vul dan de vragenlijst in op https://www.rie.nl/routeplanner. Na het invullen zie je wat op jouw bedrijf van toepassing is.

Meer weten?

Wil je meer weten over hoe je een veiligheidsplan/RI&E kunt opstellen voor jouw organisatie? Of wil je weten of jouw RI&E voldoet aan de eisen? Neem dan contact op met Karin Dopmeijer of Janneke Corée-Koelmans.

Meer informatie? Neem contact op met Karin Dopmeijer
Meer informatie? Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Paardenhouderij
Neem contact op met Karin Dopmeijer