Algemeen

Reizen en op vakantie gaan tijdens de coronaperiode

Philine Schultz
22 jul 2020

We gaan de vakantieperiode tegemoet. Door het coronavirus gaan medewerkers verschillend om met het opnemen van vakantiedagen. De ene medewerker stelt de vakantie nog even uit, een ander reist voor 3 weken af naar het buitenland. Veel werkgevers hebben vragen over de regels rondom reizen en op vakantie gaan tijdens de coronaperiode. In dit artikel geven we antwoord op veelgestelde vragen.

Wat als een medewerker op vakantie gaat naar een gebied met een groen, geel, oranje of rood reisadvies? En hoe moet je omgaan met medewerkers die niet op tijd terug kunnen komen van vakantie of in quarantaine moeten?

Tijdens de coronacrisis geldt voor reizen het reisadvies van de Rijksoverheid. Dit reisadvies bestaat uit 4 codes. Bij code groen zijn er geen bijzondere veiligheidsrisico’s. Bij code geel is reizen mogelijk, maar hoor je te letten op de risico’s. Voor code rood geldt dat reizen wordt afgeraden.

Ook wordt er afgeraden om naar landen te gaan waar code oranje geldt, behalve als het echt noodzakelijk is. Vakantiereizen worden in die zin niet gezien als noodzakelijke reizen en worden daarom door de overheid afgeraden. Kom je toch terug uit een land met code oranje of rood, dan moet je 14 dagen in quarantaine.

Als je medewerker op vakantie gaat naar een land waar op het moment van vertrek code groen of code geel geldt, dan valt het de medewerker niet aan te merken als hij later onverhoopt het land niet kan verlaten en/of in quarantaine moet. Vanuit de wet geldt namelijk het uitgangspunt geen arbeid wel loon, tenzij de medewerker niet kan werken door een omstandigheid die voor zijn risico komt. De gevolgen van het coronavirus zijn niet toe te rekenen aan de medewerker. Hij behoudt daarom in principe het recht op loon indien hij door het coronavirus niet op het werk kan komen. Wel moeten medewerkers weer op het werk verschijnen zodra dit weer mogelijk/verantwoord is. Daarnaast moet iemand, voor zover mogelijk, vanuit huis werken.

Wanneer iemand toch op vakantie gaat naar een land waar op het moment van vertrek code oranje of code rood geldt (of het is te verwachten dat die codes uitgegeven worden), dan is dit mogelijk toe te rekenen aan de medewerker. De medewerker kiest er namelijk zelf voor om op vakantie te gaan naar een risicoland en weet dus ook welke gevolgen dit heeft.

Je kunt als werkgever stellen dat een medewerker die 14 dagen in quarantaine moet na een bezoek aan een risicovol gebied geen recht heeft op loon tijdens quarantaine. Dit is anders als de medewerker (deels) vanuit huis kan werken. Indien hier sprake van is, krijgt de medewerker (deels) loon betaald voor het verrichte arbeid.

Moet ik het loon doorbetalen van een medewerker die op vakantie het coronavirus oploopt?

Wanneer je medewerker in het vakantieland het coronavirus oploopt, betaal je in principe het loon door. De medewerker kiest er namelijk niet zelf voor om ziek te worden. De vakantiedagen waarop de medewerker ziek is, gelden niet als vakantiedagen maar als ziektedagen.

In bijzondere gevallen kan het oplopen van het coronavirus in het buitenland voor rekening van de medewerker komen. Dit zal individueel beoordeeld moeten worden. Het uitgangspunt blijft dat de medewerker het loon doorbetaald krijgt bij ziekte.

Mag ik mijn medewerkers vragen te melden welke landen zij tijdens hun vakantie gaan bezoeken? En mag ik hen verplichten om in quarantaine te gaan na terugkomst?

Jij bent als werkgever verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Vanuit dit perspectief kun je aan medewerkers vragen om niet op vakantie te gaan naar landen waar code oranje of code rood geldt. Medewerkers die dit toch doen moeten op advies van de overheid gedurende 14 dagen na terugkeer in quarantaine.

Je kunt deze medewerkers mededelen dat ze tijdens quarantaine geen recht op loon hebben (tenzij de medewerkers thuis kunnen werken). Je kunt aan medewerkers vragen naar welke landen zij gaan afreizen, maar ze zijn niet tot antwoorden verplicht. Ook mag je medewerkers niet verplichten zich te laten testen of om 14 dagen in quarantaine te gaan. Je mag wel vragen of ze dit op vrijwillige basis willen doen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de regels rondom deze bijzondere vakantieperiode? Neem contact op met een adviseur van Countus. We helpen je graag!

Meer informatie? Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Recreatie & Horeca
Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Recreatie & Horeca