Algemeen

Regionale Energie Strategie (RES): welke kansen biedt dit ondernemers in het buitengebied?

08 apr 2021

Duurzame- en nieuwe energie gaat meer en meer opgewekt worden in het landelijk gebied. Als uitwerking van het klimaatakkoord zijn momenteel alle gemeenten verplicht om hiermee aan de slag te gaan. Daarvoor werken ze met de Regionale Energie Strategie (RES). Wat betekent dit voor jou als ondernemer in het buitengebied?

Regionale Energie Strategie (RES)

De verschillende gemeenten in Nederland werken volgens de RES. Hiervoor is Nederland verdeeld in 30 regio’s. Binnen iedere regio hebben de gemeenten samen een plan uitgewerkt om hun deel van de CO2 doelstelling te bereiken. Vanaf 1 juli 2021 moet iedere regio een ‘definitief bod’ aan het rijk overleggen. Hierin moet staan hoeveel grote windmolens en hoeveel hectare zonnevelden ze gaan realiseren en welke andere opwekmethoden ze eventueel willen gebruiken.

De gemeenten kunnen zelf bepalen hoe en waar dat concreet moet gebeuren. Iedere gemeente gaat daar anders mee om, ook in de manier waarop ze communiceren met hun inwoners. Sommige gemeenten geven nu al aan wat hun voorkeursgebieden zijn voor grote windmolenparken en zonnevelden. Andere gemeenten laten het nog over aan de markt. Dat zorgt soms voor veel reuring in het gebied, maar het biedt ook kansen voor ondernemers.

Kansen voor jou als ondernemer

De voorkeursgebieden van de gemeenten liggen vaak in het buitengebied. In het gebied waar jij woont of werkt dus. We krijgen hier de laatste maanden dan ook veel vragen over van agrariërs. Recent zijn er bijvoorbeeld 2 zeer interessante initiatieven ontstaan met Countus-klanten. Heel goed voor de betreffende ondernemers, want hun projecten leveren echt rendement op.

Bij dit soort projecten zijn er vaak ook andere waarden en gevoelens aan de orde. Zo zijn sociale orde en rust in het gebied enorm belangrijk. Partijen die bij de ontwikkeling van zonneweides of windmolenparken in nauw contact staan met de buren dragen daaraan bij. Daarbij is het verstandig om de lusten, lasten, kansen en risico’s goed onder elkaar te verdelen.

Bij Countus is een team duurzaamheid en nieuwe energie aanwezig met verschillende specialisten om deze trajecten te kunnen begeleiden. Samen kijken met onze klanten naar wat gemeenten willen en de RES voorschrijft en hoe we daar invulling aan kunnen geven. (Burger)participatie en ‘van onderaf’ worden steeds belangrijker voor lokale overheden. Hiermee tonen ze politieke durf en gaan de seinen sneller op groen.

2021

Er staat veel te gebeuren in het landelijk gebied. De RES geeft aan dat minimaal 50% door lokaal eigendom ingevuld moet worden. Hoe dat vormgegeven moet worden, is nog de vraag. Projectontwikkelaars houden de kansrijke gebieden in ieder geval goed in de gaten. En als er eenmaal een strategische intekening ligt, is de kans groot dat dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren in het betreffende gebied.

Er is niets mis met geld verdienen en commerciële partijen, maar denk wel goed na voor je een intentieovereenkomst tekent. Vaak kan er prima samengewerkt worden, maar je kunt als agrariër ook zelf de regie pakken. Uiteindelijk gaat het erom dat alle partijen beter worden van de ontwikkelingen.

Meer weten?

Is jouw omgeving een kansrijk gebied? Denk dan goed na over wat je wil. Heb je de mogelijkheid om een intentieovereenkomst te tekenen? Denk dan goed na over de plussen en minnen. Laat in ieder geval je contract screenen op juridische en fiscale juistheid en optimalisatie en neem contact op met je countus-adviseur.

Wil je weten welke mogelijkheden jij hebt binnen de RES? Overweeg je om zelf de regie te pakken in jouw gebied? En denk je – samen met andere inwoners of ondernemers uit de buurt – na over het opzetten van een coöperatie? Neem dan contact op met Bert Kuijers. Hij helpt je graag.