Algemeen

Paarden en btw: (g)een goede match? Deel 2

02 mei 2017

Het is een gegeven dat paardenhouders en handelaars ondernemen in een complexe branche. Zo zal je jezelf bij internationale aan- en verkopen steeds moeten afvragen: met wie doe ik zaken? Binnen de branche is er namelijk een grote verscheidenheid aan verkopers, kopers en ook soorten paarden. Mede daarom heb je als paardenhouder in je onderneming met meerdere btw-regelingen te maken.

Btw-regelingen voor de paardenhouder/handelaar

Er is dus een grote verscheidenheid in verkopers, kopers en soorten paarden. Daardoor moet je als paardenhouder bij iedere transactie bekijken of je btw verschuldigd bent en zo ja tegen welk tarief. En of je de voorbelasting kunt aftrekken. Als handelaar kun je gebruikmaken van diverse regelingen. Zo kun je gebruik maken van de landbouwregeling of van de normale btw-regeling.

Maak je gebruik van landbouwregeling? Dan is het btw-vraagstuk eenvoudig. Lever je altijd met toepassing van de landbouwregeling? Zowel nationaal als internationaal? Dan ben je geen btw verschuldigd. Verkoop je aan kopers met aftrekrecht? Dan verstrek je aan die kopers een landbouwverklaring. Voor deze handelaars is het jammer dat de landbouwregeling waarschijnlijk gaat verdwijnen. Het wetsvoorstel wordt hiervoor in juni 2017 aan de Kamer gepresenteerd.

Maak je gebruik van de gewone btw-regeling? Dan moet je onder andere rekening houden met de regeling voor afstandsverkopen wanneer je paarden levert aan particulieren, een landbouwregelaar of andere vrijgestelde ondernemers.

Bij de verkoop aan landbouwregelaars en dergelijke, speelt de verwervingsdrempel in het bestemmingsland een rol. Je moet de vraag stellen of deze vrijgestelde afnemer een btw-identificatienummer heeft. Zo nee, dan moet de koper dit nummer wel aanvragen.

Grensoverschrijdende handel

Ben je handelaar en doe je zaken met het buitenland? Dan speelt de margeregeling ook nog een rol, omdat de margeregeling grensoverschrijdend werkt. Ben je er nog? Het is een heel pakket aan regels in de paardenhandel, maar wij leggen het je graag uit! De margeregeling: bij levering van paarden aan een btw-plichtige ondernemer in het buitenland is meestal sprake van intracommunautaire levering (ICL). Deze levering is belast met 0% btw. Tenzij er sprake is van een marge-paard. Is er sprake van een ICL? Dan moet je aantonen dat het paard daadwerkelijk door of namens jou is vervoerd naar het buitenland. Bovendien moet je over het btw-identificatienummer van de koper beschikken. Pas als aan deze 2 voorwaarden is voldaan ben je 0% btw verschuldigd.

Bij uitvoer naar landen buiten de Europese Unie (EU) geldt ook het 0%-tarief waarbij de feitelijke uitvoer moet worden aangetoond. Kan het daadwerkelijk vervoer naar het buitenland niet worden aangetoond? Dan kan dit voor de belastinginspecteur een reden zijn om het 0%-tarief te weigeren. Dan volgt er een btw-naheffing van 21% of 6%.

Meer weten?

Een naheffing voorkomen is al een goede reden om je weer eens in de belastingregelgeving rondom de paardenhandel te verdiepen. Dit is niet alleen van belang voor jezelf, maar ook voor je afnemers en leveranciers. Iedereen heeft er belang bij om op de hoogte te zijn van de spelregels bij internationale handel. Wil je advies over de belastingregelgeving bij internationale paardenhandel? Neem dan contact op met jouw adviseur.