Algemeen

Oproepkrachten recreatie: waar let je op?

Heb jij een bedrijf waarbij je te maken hebt met wisselende drukte? Dan werk je waarschijnlijk graag met flexibele krachten. Maar ook deze oproepkrachten hebben vaak behoefte aan flexibiliteit. Daarom is het verstandig om de gemaakte afspraken samen vast te leggen in een schriftelijke oproepovereenkomst. Waartoe ben je verplicht volgens de wet en de cao Recreatie? Dat lees je in deze blog.

Cao Recreatie

Een hulpkracht is een scholier of student die kan werken op momenten dat hij geen onderwijs krijgt. Het inzetten van zo’n hulpkracht kan in drukke weekenden bijvoorbeeld heel aantrekkelijk zijn. De hulpkracht is flexibel en werkt vaak niet een vast aantal uren per week. Voordelig voor hem én voor jou. Op verzoek van de hulpkracht kun je samen een oproepovereenkomst afspreken.

Informatieplicht uitgebreid

Op 1 augustus 2022 is de Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden. Deze wet heeft de informatieverplichting voor de werkgever gewijzigd. Als werkgever moest je de werknemer voorheen al over een aantal zaken informeren, maar deze informatieplicht is nu verder uitgebreid.

De nieuwe wet heeft bovendien geleid tot extra informatieverplichtingen voor werknemers met een onvoorspelbaar werkpatroon. Je hebt te maken met een onvoorspelbaar werkpatroon als de werktijden van de oproepkracht niet vastliggen. Daarom moet je oproepkrachten – in aanvulling op de bestaande wettelijke informatieverplichting – ook informeren over hun wisselende werktijden, over de referentiedagen en -tijden én over de oproeptermijn.

Referentiedagen en -tijden

Als werkgever moet je de oproepkracht dus op de hoogte brengen van de referentiedagen en referentietijden. Hiermee bedoelen we de dagen en uren waarop je de oproepkracht kunt verplichten om te komen werken.

Doe je als werkgever een oproep binnen de referentiedagen en referentietijden? Dan is de oproepkracht verplicht om te komen werken. Andersom geldt ook: doe je een oproep buiten de referentiedagen en referentietijden? Dan is de oproepkracht niet verplicht om te komen werken en mag hij de oproep weigeren.

Oproeptermijn

Je moet de oproepkracht ook informeren over de oproeptermijn. Aan deze termijn moet jij je als werkgever houden. De wettelijke oproeptermijn is 4 dagen. In cao’s is het mogelijk om af te wijken van deze termijn. Hiervan heeft de cao Recreatie gebruikgemaakt. Binnen de cao Recreatie is de oproeptermijn dan ook 24 uur. Heb je een hulpkracht nodig? Dan kun je deze dus tot 24 uur van tevoren oproepen. Roep je hem minder dan 24 uur van tevoren op? Dan mag de kracht de oproep weigeren.

Oproepen afzeggen of wijzigen

Heb je een oproep gedaan binnen de oproeptermijn van 24 uur en wil je deze toch afzeggen of wijzigen? Dan heeft dat financiële consequenties voor jou als werkgever. Als werkgever ben je namelijk toch loon verschuldigd over de ingetrokken of gewijzigde oproep. Wil je op tijd afzeggen of een wijziging doorgeven? Dan moet je dat schriftelijk of elektronisch doen en niet korter dan 24 uur voor de oproep.

Wanneer en hoe informeren?

Is de oproepkracht gestart met zijn werkzaamheden? Dan moet je de extra informatieverplichtingen uiterlijk 1 week na aanvang delen met de oproepkracht. Als werkgever moet je hiervan een bewijs bewaren.

Het is niet verplicht om de informatie te delen in de oproepovereenkomst, maar wel verstandig. Neem je de informatie er wel in op? Dan is het voordeel dat je voldoet aan de verplichtingen. Bovendien heb je hiermee een getekend bewijs van overdracht aan de oproepkracht in handen. Ons advies is dus: leg de afspraken vast in een oproepovereenkomst.

Meer weten?

Heb jij te maken met oproepkrachten en wil je meer weten over de informatieverplichtingen? Of wil je weten hoe je de informatieverplichtingen het best kunt verwerken in een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met Niek Streutker of Ingrid Andringa. Ze helpen je graag.