Agro, Akkerbouw

Onrust in Europa, hoe zorg je voor rust in je liquiditeitsplanning?

Ruthger Steenbeek
07 apr 2022

Als ondernemer ben je continu aan het schakelen op omstandigheden die binnen en buiten je bedrijf plaatsvinden. Veel van die dingen gebeuren gewoon, zonder dat je daar invloed op hebt. Er wordt de laatste 2 jaar veel van jou als akkerbouwer gevraagd. De politiek zet in op een omschakeling naar een nóg duurzamere akkerbouw, daarbovenop zorgen de coronapandemie en oorlog in Oekraïne ook voor onrust. Hoe kun je in de huidige omstandigheden de beste beslissingen nemen?

Duurzame teelt

Jij beseft vast ook heel goed dat een duurzame teelt van je producten belangrijk is, daar ben je al volop mee bezig. Je doet bijvoorbeeld aan digitalisering in combinatie met precisiemachines, je wilt minder bestrijdingsmiddelen en kunstmeststoffen gebruiken en zoekt vervanging voor arbeid.

Zo blijf je investeren in de toekomst van je bedrijf. Om deze vervangingsinvesteringen te realiseren, moet je uit je teelt jaarlijks een ruime financiële marge opbouwen.

Marges onder druk

Maar juist die marge (liquiditeit) is de laatste jaren door de coronapandemie ernstig onder druk komen te staan. De crisis zorgde voor lage productprijzen. En nu corona ten einde lijkt te zijn en de maatschappij weer open is, blijkt er in de wereld een tekort aan grondstoffen. Onder andere de prijs van kunstmeststoffen is hierdoor keer 5 gegaan.

En net als we verwachten dat de prijzen weer gaan stabiliseren als de grondstoffenmarkt op gang is gekomen, breekt er een oorlog uit tussen Rusland en Oekraïne. Er is hierdoor een grote onzekerheid op de exportmarkt. Ondertussen blijven de prijzen voor meststoffen, brandstof en de energie stijgen.

Stijgende kostprijs

We snappen dat je je afvraagt wat die stijgende prijzen met je kostprijs doen. Laten we eerst kijken naar de toegerekende kosten door kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Een berekening hiervoor komt uit op een kostenverhoging van ongeveer 20% ten opzichte van 2021.

Ook de vaste kosten voor energie, brandstof en loonwerk gaan naar verwachting met ongeveer 15% stijgen. Je mag als akkerbouwer uitgaan van een kostprijs die al gauw € 600 tot € 800 per hectare hoger is dan vorig jaar. Ben je al aan het rekenen? Inderdaad, met 100 hectare moet je dus € 60.000 tot € 80.000 extra aan liquide middelen beschikbaar hebben.

Extensiever telen?

Heb jij ook al zaad van zomertarwe en zomergerst ingekocht? Niet zo gek, want door de oorlog in Oekraïne is de graanprijs al bijna verdubbeld ten opzichte van 2021. De prijs zit nu op € 35 tot € 40 per ton. Heb je geen graan geteeld? Dan heb je misschien wel meer organische mest van de veehouderij afgenomen.

Zo probeer je te anticiperen op de ontstane omstandigheden. Logisch, maar hele grote besparingen gaat dit jou in 2022 niet opleveren. De bouwplannen zijn immers al voor 90% ingevuld en de voorraad voor tarwe en gerst is beperkt.

Mocht de oorlog langer duren dan we allemaal hopen, dan blijven de hoge graanprijzen in stand en ziet het er in 2023 al anders uit. Een flinke verschuiving van intensieve teelten naar extensieve teelten lijkt dan een stuk aannemelijker.

Vooruit kijken

Wat kun je nu het beste doen? Maak een liquiditeitsprognose en neem hierin de begrote kostprijsverhoging van € 600 tot € 800 per hectare mee. Valt het tegen? Zoek dan op tijd contact met de relatiebeheerder van je bank. Bespreek de mogelijkheden van meer kredietruimte. Wees er tijdig bij en laat het er niet op aankomen dat je rekening-courantkrediet wordt overschreden.

Hulp nodig met het nemen van de juiste beslissingen?

Het kan rust geven om op tijd je financiële positie en mogelijkheden in kaart te brengen. Zo kun je weloverwogen beslissingen nemen die passen bij de huidige omstandigheden. Benieuwd naar wat je het beste kunt doen in jouw situatie? Neem dan contact op met Ruthger Steenbeek, branchespecialist Akkerbouw.

Meer informatie? Neem contact op met Ruthger Steenbeek
Neem contact op met Ruthger Steenbeek