Algemeen

Ongewenst gedrag op de werkvloer: zo ga je ermee om

Philine Schultz
02 mrt. 2022

Het is je de afgelopen maanden vast niet ontgaan. Ongewenst en grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer is een ‘hot topic’ in de media. Verschillende grote bedrijven worden onder de loep genomen. Onder ongewenst gedrag valt seksuele intimidatie, agressie, geweld, pesten en discriminatie. Als werkgever moet je beleid voeren dat gericht is op het voorkomen en beperken van dit gedrag. Maar hoe doe je dit?

Het aanwijzen van een vertrouwenspersoon

Wil een werknemer een klacht indienen over ongewenst gedrag? Dan moet hij weten bij wie hij terecht kan. Dit kan bijvoorbeeld een hr-medewerker of een vertrouwenspersoon zijn. Het is belangrijk om iemand aan te wijzen die deze rol op zich neemt, zodat er een duidelijk aanspeekpunt is.

Vaak is het aan de directie om iemand aan te wijzen, eventueel in overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging. Het is belangrijk dat de vertrouwenspersoon onafhankelijk is. Daarom adviseren we je om te kiezen voor een extern vertrouwenspersoon.

Taken vertrouwenspersoon

De voornaamste taak van een vertrouwenspersoon is het opvangen van degene die een klacht heeft en zijn of haar verhaal aanhoren. De vertrouwenspersoon informeert deze werknemer over de wegen die hij kan bewandelen. Daarnaast begeleidt en bemiddelt hij, indien gewenst, in het verdere proces.

Andere taken zijn het geven van voorlichting over de betekenis van ongewenst gedrag en de rol hiervan binnen de organisatie. Ook adviseert hij de directie over de aanpak rondom ongewenst gedrag.

Regeling ongewenst gedrag in het handboek

Als werkgever ben je - op grond van de arbeidsomstandighedenwet - verplicht beleid te voeren om ongewenst gedrag op de werkvloer te voorkomen. Daarom is het goed om hier een regeling over op te nemen in het personeelshandboek en/of de gedragsregels. Daarin kun je duidelijk maken welk gedrag wel of niet wordt geaccepteerd. Maar ook bij wie een werknemer terecht kan met een melding of klacht én welke sancties iemand kan verwachten. Benoem hierbij ook de vertrouwenspersoon.

Meer weten?

Wil je hulp of advies bij het opnemen van een regeling omtrent ongewenst gedrag? Of heb je andere vragen, over bijvoorbeeld het aanwijzen van een vertrouwenspersoon? Neem dan contact op met één van onze personeelsadviseurs. Zij helpen je graag.

Meer informatie? Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Paardenhouderij
Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Paardenhouderij