Algemeen

Omzet in de NOW-afrekening

20 nov. 2020

De Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) werd bij de lancering door minister Koolmees getypeerd als ruimhartig en robuust. De maatregel voorziet in een subsidie van maximaal 90% van de loonkosten van werkgevers die als gevolg van de coronamaatregelen tenminste 20% van hun omzet zijn kwijtgeraakt. Maar ligt het allemaal wel zo simpel?

Hoogte subsidie

Werkgevers konden een periode aangeven van 3 maanden waarover de regeling zou worden toegepast. Het eerste blok begon met maart 2020. In de kern wordt de hoogte van de subsidie bepaald door 3 factoren:

  • De werkelijke loonkosten in het gekozen 3-maandsblok
  • De omzet over 2019 gedeeld door 4 (referentieomzet)
  • De werkelijke omzet in het gekozen 3-maandsblok

De werkelijke loonkosten worden bepaald vanuit het zogenaamde SV-loon. DGA’s doen daarin niet mee! De omzet over 2019 is de netto-omzet – of een synoniem daarvan uit de jaarrekening 2019 – zoals deze op basis van een bestendige gedragslijn is opgesteld.

Door deze netto-omzet (bij aannemers bijvoorbeeld de som van de bedrijfsopbrengsten) te delen door 4, bepaal je de referentieomzet.

De werkelijke omzet over het gekozen 3-maandsblok dien je op dezelfde wijze te bepalen als de omzet uit de jaarrekening. Ook weer op basis van een bestendige gedragslijn. Dit houdt in dat je de afgrenzing van het gekozen 3-maandsblok met dezelfde systematiek en met dezelfde grondslagen moet bepalen als in de meest recente jaarrekening. En dit kan nog wel eens lastig zijn.

Voorbeelden

  • Een camping met tourplaatsen en vaste staanplaatsen met eigen sanitair moet 25% van de omzet van de jaarplaatsen meenemen als gerealiseerde omzet. Ook als de camping deze zaken al in december 2019 gefactureerd heeft én ondanks dat de camping in maart, april en mei nagenoeg leeg was.
  • Een opleidingsinstituut dat de cursussen van maart en april heeft verschoven naar juni en daarvoor eind mei facturen heeft gestuurd, hoeft die omzet niet mee te nemen als omzet voor de NOW-afrekening. Dit betreft immers vooruitgefactureerde omzet.
  • Onderhanden projecten aan het eind van het 3-maandsblok dien je bij de omzet te tellen. De stand daarvan aan het begin van het 3-maandsblok mag je er daarentegen van aftrekken. Veel ondernemers in de bouw hebben het onderhanden werk op 1 maart en eind mei niet opgenomen en afgeschat. Die doen dat hooguit 2 keer per jaar, op de balansdatum en soms eind juni.
  • Een machinefabriek die de leegloop tijdens de lockdown heeft gebruikt om zelf een machine te ontwikkelen en te bouwen, dient de integrale kosten van deze ontwikkeling als omzet mee te nemen in de NOW-afrekening. Tenzij de machine onverkoopbaar is.

De NOW-regeling werd gepresenteerd als een relatief simpele regeling die onder grote tijdsdruk in elkaar is gezet. Nu de afrekening moet worden opgesteld, wordt er veel meer van werkgevers en hun adviseurs/accountants gevraagd dan velen hadden verwacht.

Meer weten?

Neem de regelingen als ondernemer niet te licht op. Bereid je goed voor en laat je adviseren. Heb je hulp nodig? Neem contact op met je adviseur.