Algemeen

Omschakelen naar biologisch: financieel aantrekkelijk?

27 jul. 2023

Nederland streeft naar een groter percentage biologische landbouw. Het biologisch areaal moet in 2030 op 15% zitten. Maar in 2020 stond de teller nog maar op 4,1%. Anouk Boerhof, Assistent Accountant, vond dat opmerkelijk. Tijdens haar studie Dier- en veehouderij deed ze haar afstudeeronderzoek bij Countus. Ze analyseerde de cijfers van melkveebedrijven die tussen 2015 en 2018 zijn omgeschakeld. Hiervoor gebruikte ze de Countus Signaal Analyse (CSA). Hoe logisch is het financieel gezien om over te stappen op biologisch? Anouk heeft het antwoord.

Bedrijfsanalyse

Anouk analyseerde cijfers uit de periode 2015-2018. Zo kon ze 4 jaren met elkaar vergelijken: het jaar voor de omschakeling, de 2 jaren tijdens de omschakeling én het jaar na de omschakeling. Ze wilde graag een antwoord op de vraag: wat kost de omschakeling van de gangbare naar de biologische melkveehouderij?

Wat was de situatie voor de omschakeling? De geanalyseerde bedrijven hadden gemiddeld een intensiteit van 12.913 kg melk per ha en een grondgebruik van 50 ha. Ze molken gemiddeld 7.422 kg melk per koe per jaar. Na de omschakeling hebben de bedrijven gemiddeld 16 ha meer grond in gebruik.

Kasstroom stijgt

We nemen de cijfers van Anouk verder onder de loep. In het eerste jaar van omschakeling daalt de kasstroom € 2,45 ten opzichte van het jaar vóór omschakeling (respectievelijk € 4,28 en € 6,73 per 100 kg melk). Dit is gecorrigeerd voor prijsschommelingen waar ook niet-omschakelaars mee te maken kregen.

Na het eerste omschakeljaar steeg de kasstroom. In het tweede jaar met € 5,64 per 100 kg melk in vergelijking met het eerste jaar. En nog eens € 3,66 per 100 kg melk in het jaar na omschakeling in vergelijking met het tweede omschakeljaar. De kasstroom is na de omschakeling gemiddeld € 13,58 per 100 kg melk.

Voldoende grond en ruwvoer

Hogere krachtvoerkosten, een daling van de ruwvoeropbrengst én de aankoop van biologisch ruwvoer zorgen voor de grootste kosten tijdens de omschakeling. Anouk heeft een enquête uitgezet onder biologische melkveehouders. Respondenten gaven het advies om voldoende ruwvoer op voorraad te hebben. Een andere optie is om voldoende grond in bezit te hebben. Eventueel via een samenwerking met een natuurbeheerorganisatie.

Lage intensiteit

Opvallend is dat de geanalyseerde bedrijven vóór de omschakeling al een lagere intensiteit hadden dan het Nederlands gemiddelde (respectievelijk 12.913 en 15.410 kg melk per ha). Vergelijken we het jaar na de omschakeling met het jaar vóór de omschakeling? Dan zien we dat het in gebruik nemen van extra grond de grootste plus in kasstroom oplevert.

Het in gebruik nemen van grond geeft dan ook een vertekend beeld van de weergave per 100 kg melk. Terwijl de niet-toegerekende kosten lijken te stijgen per 100 kg melk, zijn ze per ha gedaald. Vóór omschakeling waren de kosten per 100 kg melk € 5,59, wat bij de lagere intensiteit overeenkomt met € 6,91 per 100 kg melk. Na omschakeling is een kostenpost van € 6,44 per 100 kg melk gerealiseerd.

Let erop dat de bank ook per 100 kg melk rekent. De kans is groot dat je op basis daarvan ‘slechter’ scoort. Wees hierop voorbereid en reken met bedragen per ha en het resultaat als percentage van de omzet.

Conclusie: wel of niet omschakelen?

Omschakelen naar biologisch kost in het eerste anderhalf jaar geld. Dit wordt geschat op € 30.000 met een spreiding van € 0 tot € 100.000. Na 1,5 jaar kun je de biologische melkprijs ontvangen. Daarna neemt de kasstroom toe ten opzichte van niet-omschakelen.

Biologische melkveehouders geven het advies om een netwerk op te bouwen. Praat met andere biologische boeren. Ook het opbouwen van een financiële buffer én het opstellen van een financieel plan is verstandig.

Meer weten?

Wil je meer weten over de omschakeling naar biologisch? Kun je hier hulp bij gebruiken of wil je graag een keer sparren? Neem contact met ons op, we gaan graag met je in gesprek.