Agro

Meer inzicht in je resultaten met de Countus Signaalanalyse

17 okt. 2022

Het jaar zit er alweer bijna op, tijd om naar het komende jaar te kijken. Hoe heb je het gedaan? En hoe zou je dat volgend jaar anders aanpakken? Heb je ook zicht op hoe je het doet in vergelijking met andere jaren, en in vergelijking met andere ondernemers? De Countus Signaalanalyse (CSA) kan je daarover meer inzicht geven, waarmee je een goed plan maakt voor komend jaar.

Wat is de Countus Signaalanalyse?

De Countus Signaalanalyse is een managementrapport dat je helpt bij het bepalen van je bedrijfsstrategie. Met de CSA krijg je inzicht in de sterke en zwakke punten van je bedrijf. Je ontdekt hoe je je bedrijfsvoering kan optimaliseren op technische kengetallen. Levert de hoeveelheid brok die je voert bijvoorbeeld ook daadwerkelijk meer resultaat op? De CSA laat zien waar investeringsruimte zit en wanneer je moet bijsturen.

Bovendien vergelijk je eenvoudig jouw resultaat met dat van vergelijkbare ondernemingen. De CSA heeft namelijk een grote referentiebak met soortgelijke bedrijven als de jouwe. Door je resultaten te spiegelen met die van deze bedrijven zie je waar je sterke punten liggen en op welke punten je nog kunt verbeteren.

De rapportages zijn gericht op de melkveehouderij en akkerbouw. De CSA Melkveehouderij is gebaseerd op ontvangsten en uitgaven. Bij CSA Akkerbouw worden de toegerekende posten gerapporteerd op basis van opbrengsten en kosten.

CSA voor biologische bedrijven

Heb je een biologisch bedrijf? Ook dan kan je je resultaten met collega-ondernemers vergelijken. Voor zowel akkerbouw als melkvee is hiervoor een benchmark beschikbaar.

Meer inzicht in je resultaten?

Wil je weten hoe je bedrijfsresultaat zich ten opzichte van voorgaande jaren ontwikkelt? Zijn er mogelijkheden om te investeren of kun je nog besparen op vaste kosten? De Countus Signaalanalyse (CSA) geeft je hier eenvoudig inzicht in. Ben je hierin geïnteresseerd of heb je nog vragen? Onze specialisten helpen je graag, neem gerust contact met ons op.