Algemeen

Nieuwe regels voor compensatie overuren per 2019

28 nov. 2019

Wat gaat er per 1 januari veranderen?

Voor werknemers met het minimumloon mag je vanaf 1 januari 2019 geen individuele afspraken meer maken om overuren te compenseren met vrije tijd. Dat mag dus alleen als dit is vastgelegd in de cao. Voor uitzendkrachten geldt de cao van de inlener.

Let op: deze nieuwe regel geldt alleen voor medewerkers met minimumloon.

Meer dan het minimum?

Voor medewerkers die meer verdienen dan het minimumloon geldt deze nieuwe regel dus niet. Je mag met deze medewerkers nog steeds tijd-voor-tijd afspraken maken. Daarbij moet je er wel op letten dat je medewerker over alle gewerkte uren in de reguliere betalingsperiode ten minste het minimumloon ontvangt.

Komen je medewerkers door de compensatie in tijd onder het minimumloon uit? Dan moet je vanaf 2019 altijd in geld uitbetalen.

Voorbeeld

Ter verduidelijking geven we een voorbeeld. Stel, jouw medewerker verdient een bruto-uurloon van € 13 en de geldende arbeidsduur is 40 uur per week (brutoloon € 520 per week).

Bij 5 overuren heeft jouw medewerker in totaal 45 uur per week gewerkt. Omgerekend komt dat neer op € 11,56 per uur (bruto). Dit uurloon ligt nog steeds boven het geldende minimumuurloon (€ 9,20 per uur).

Als voor de 5 uur overwerk een compensatie in vrije tijd is afgesproken, dan kan dat in dit voorbeeld dus nog steeds. Voor alle 45 gewerkte uren is namelijk al tenminste het minimumloon betaald.

Tijd opnemen voor 1 juli

Heb je een cao? Als daarin een compensatieregeling in tijd voor meerwerk staat, moet je medewerker die vrije tijd altijd vóór 1 juli van het jaar daaropvolgend hebben opgenomen. Is dat niet het geval? Dan moet je het restant alsnog uitbetalen.

2018 is overgangsjaar

Door wijzigingen in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag is het verschil tussen overuren en meeruren sinds begin dit jaar komen te vervallen. Zowel meeruren als overuren vallen nu onder de noemer ‘meerwerk’ waarvoor nieuwe regels gelden. Voor de wet is 2018 een overgangsjaar. Je kon dit jaar dus nog kiezen om meer- of overuren uit te betalen of ze te compenseren in tijd. Dat is per 1 januari 2019 dus niet meer mogelijk.

Meer weten?

Wil je meer weten over de nieuwe regels omtrent compensatie overuren? Vul het contactformulier in of neem contact op met

Herman Everts.

✆ 088 56 572 96

[email protected]