Algemeen

Nieuwe regeling: aanvullend geboorteverlof vanaf 1 juli 2020

Philine Schultz
17 jul. 2020

Krijgt je werknemer een kindje en is hij of zij de partner van de moeder? Sinds 1 juli 2020 is er voor hem of haar een aanvulling op het geboorteverlof gekomen. Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Geboorteverlof voor de partner

Is je werknemer partner van de moeder, dan mag hij op dit moment maximaal 1 week (1 keer het aantal werkuren) aan geboorteverlof opnemen. Dit verlof moet hij in de eerste 4 weken na de geboorte opnemen. Krijgt hij op of na 1 juli 2020 een baby? Dan kan hij minimaal 1 week en maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. Dit staat in verhouding tot het aantal werkuren per week. De uitkering is dan maximaal 70% van het dagloon. Daarbij geldt een maximum dagloon.

Voorwaarden

Je werknemer moet aan een aantal voorwaarden voldoen om aanvullend geboorteverlof op te kunnen nemen:

  • Hij neemt eerst het standaard geboorteverlof op (het aantal werkuren van 1 week).
  • De extra verlofweken neemt je werknemer binnen 6 maanden na de geboorte op. Daarna vervalt het recht op het aanvullend verlof. Hij kan het aanvullend geboorteverlof in 1 keer opnemen (5 weken achter elkaar), of verspreid over de 6 maanden.
  • Je werknemer moet het aanvullend verlof minimaal 4 weken voordat het in gaat, bij jou aanvragen.
  • Je werknemer moet het kind erkend hebben.
  • Je werknemer is de partner van de moeder van het kind. Volgens de wet is hier sprake van als de werknemer met haar is getrouwd, haar geregistreerde partner is, of ongehuwd met haar samenwoont.

Hoe aanvragen?

Vanaf 1 juli 2020 kun je aanvullend geboorteverlof aanvragen voor je werknemer bij het UWV. Dit doe je via de verzuimmelder in het werkgeversportaal of via Digipoort.

Betaling

Bij de aanvraag kun je ervoor kiezen om het UWV de uitkering aan jou of rechtstreeks aan de werknemer te laten betalen. Het UWV betaalt de uitkering 1 keer in de 4 weken achteraf. Hoeveel het UWV per periode betaalt, hangt af van de datum waarop het verlof ingaat.

Meer weten?

Wil je meer weten over het aanvullend geboorteverlof? Neem dan contact op met Philine Schultz.

Meer informatie? Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Paardenhouderij
Welke verlofregelingen zijn er en wat houden ze in?
30 mei 2023
Neem contact op met Philine Schultz
Personeelsmanagement, Paardenhouderij
Welke verlofregelingen zijn er en wat houden ze in?
30 mei 2023